Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 30.5.2021

Farské oznamy 30.5.2021

FARSKÉ OZNAMY
Na na slávnosť Najsvätejšej Trojice 30. 5. 2021

pondelok
31. 5. 2021 liturgický kalendár: Féria

18.00 Merašice za zdravie a Božiu pomoc

utorok
1. 6. 2021 liturgický kalendár: sv. Justína, mučeníka, spomienka
18.00 Merašice + Štefan Gruchalák a vnuk Matúš

streda
2. 6. 2021 liturgický kalendár: Féria
18.00 Kapince + Jozef Kováč a Emília

štvrtok
3. 6. 2021
liturgický kalendár: NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI,slávnosť
17.00 Biskupová za dar kňazských a rehoľných povolaní
18.00 Merašice za farníkov ( po sv.omši eucharistiská poklona).

Piatok
4. 6. 2021 liturgický kalendár: féria
18.00 Merašice + Anna a Ladislav Behúloví

Sobota
5.6.2021 liturgický kalendár: sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka
8.00 Merašice + Rudolf Nedelka

Nedeľa
6.6.2021 Liturgický kalendár: 10.nedeľa v cezročnom období
8.00 Biskupová + Teofil a Angela Knížatoví,deti a star.rodičia
9.30 Kapince +Ján Hudec ( 1. výr.)
11.00 Merašice za farníkov

• SPOVEDANIE v týždni: hodinu pred sv.omšami, okrem štvrtka, CHORÝCH v piatok dopoludnia.
• Slávnosť Božieho Tela vo štvrtok je cirkevne prikázaná.
• Katechéza pre prvoprijímajúce deti: v piatok 4.6.po sv.omši v Merašiciach.
• Úmysly apoštolátu modlitieb na mesiac jún: za mladých ľudí, ktorí sa pripravujú na manželstvo, nech vzrastajú v láske a za dar kňazských a rehoľných povolaní pre Slovensko.

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 4.7.2021

FARSKÉ OZNAMY Na 14. nedeľu v cezročnom období 4. 7. 2021 pondelok 5. 7. 2021 …