Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 13.6.2021

Farské oznamy 13.6.2021

FARSKÉ OZNAMY
Na 11. nedeľu v cezročnom období 13. 6. 2021

pondelok
14. 6. 2021 liturgický kalendár: Féria

18.00 Merašice na úmysel celebranta

utorok
15. 6. 2021 liturgický kalendár: féria
18.00 Biskupová za + kňazov

streda
16. 6. 2021 liturgický kalendár: Féria

štvrtok
17. 6. 2021
liturgický kalendár: féria

Piatok
18. 6. 2021 liturgický kalendár: féria
18.00 Merašice + Štefan Chaláni

Sobota
19.6.2021
liturgický kalendár: féria
8.00 Merašice + Ľubomír Konečný a jeho rodičia

Nedeľa
20.6.2021 Liturgický kalendár: 12.nedeľa v cezročnom období
8.00 Biskupová + Gejza a Margita Kucharoví,syn,zať,nevesta
9.30 Kapince +Dominik a Berta Blštiakoví
11.00 Merašice za farníkov

• Zbierka na energie bude na budúcu nedeľu. Pán Boh zaplať za každý milodar.
• Generálka pre prvoprijímajúce deti: v piatok 18.6.po sv.omši v Merašiciach.
• Farská púť – pútnické miesta na Morave ( v prípade dobrej epidemickej situácie) bude v sobotu 21.8.2021. Zapisovanie v sakristii.
• Prihlásení na farskú púť do Medžugoria nech sa počas týždňa vyjadria, či v prípade dobrej epidemickej situácie chcú putovať v septembri 2021 alebo radšej sú za presunutie púte na jún 2022.

OPRAVA STRECHY FARSKÉHO KOSTOLA V MERAŠICIACH

– Členovia ER dostanú písomné podklady k zámeru od správcu farnosti, po ich kladnom vyjadrení začneme s organizáciou prípravných prác, ktorá zahŕňa:
1. vyhlásenie hospodárskej súťaže- jej vyhodnotenie.
2. vybavenie povolenia na ABÚ – zbieranie milodarov
3. konzultácia s Krajským pamiatkovým úradom v Trnave.
4. Začatie zbierania mimoriadnej formy milodarov.
5. Vybavenie povolenia na OÚ Merašice.
6. Na základe vybranej firmy a finančnej kondície farnosti stanovenie termínu opravy.

Správca farnosti už oslovil 2 firmy, v týchto dňoch očakávame cenovú ponuku.
Veriacich touto cestou prosím o pomoc pri zbieraní milodarov a modlitby, aby Pán požehnal naše snaženia.

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 4.7.2021

FARSKÉ OZNAMY Na 14. nedeľu v cezročnom období 4. 7. 2021 pondelok 5. 7. 2021 …