Aktuálne správy
Domov / Aktuálne / Myšlienky pápeža Františka- duchovná príprava na jeho návštevu

Myšlienky pápeža Františka- duchovná príprava na jeho návštevu

Duchovná príprava na príchod pápeža Františka.

Myšlienky pápeža Františka, 6. 9.
Pondelok 23. týždňa v Cezročnom období (Lk 6, 6-11)
„Nemožno hovoriť: ‚Dúfam v život, dúfam v Boha‘, ak nepovieš: ‚Mám nádej v Ježišovi, v
Ježišovi Kristovi, jeho živej osobe, ktorá teraz prichádza v Eucharistii, ktorá je prítomná v
jeho slove‘. To by nebola nádej, ale dobrá nálada, optimizmus…“
(Homília z 9. 9. 2013)

Myšlienky pápeža Františka, 7. 9.
Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, mučeníkov (Lk 6, 12-19)
„Ježiš je osoba, človek, ktorý má telo ako my, ale oslávené. Ježiš má rany na rukách, na
nohách a boku a keď sa za nás prihovára, ukazuje Otcovi túto cenu ospravedlnenia, prihovára
sa za nás akoby vravel: »Otče, nech to nevyjde nazmar!«“.
(Homília z 28. 10. 2013)

Myšlienky pápeža Františka, 8. 9
Narodenie Preblahoslavenej Panny Márie, sviatok (Mt 1, 1-16. 18-23)
„Dnes môžeme hľadieť na Pannu Máriu, maličkú, svätú, bez hriechu, čistú, predurčenú, aby
sa stala Matkou Božou, a tiež pozrieť na príbeh, ktorý je za nami, taký dlhý, trvajúci storočia,
a môžeme sa pýtať: ‚Ako ja kráčam mojím príbehom? Nechám Boha, aby išiel so mnou?
Dovolím, aby on kráčal so mnou, alebo chcem ísť sám?“
(Homília z 8. 9. 2014)

Myšlienky pápeža Františka, 9. 9.
Štvrtok 23. týždňa v Cezročnom období (Lk 6, 27-38)
„Ak nerobím tieto štyri veci – milovať nepriateľov, robiť dobre tým čo ma nenávidia, žehnať
tým čo ma preklínajú a modliť sa za tých čo ma potupujú – nie som kresťanom? Nie, si
kresťanom, pretože si prijal krst, avšak nežiješ ako kresťan. Žiješ ako pohan, podľa ducha
sveta.“
(Homília z 13. 9. 2018)

Myšlienky pápeža Františka, 10. 9.
Piatok 23. týždňa v Cezročnom období (Lk 6, 39-42)
„Kto druhého napomína skutočne bratsky, pociťuje bolesť, lebo to robí s láskou, v pravde a v
pokore. Napomínanie s potešením nie je od Boha.“
(Homília z 12. 9. 2014)

Myšlienky pápeža Františka, 11. 9.
Spomienka Panny Márie v sobotu (Lk 6, 43-49)
„Ten, kto sa zverí Pánovi, bude vždy v bezpečí, lebo jeho základy sú na skale.“
(Homília z 5. 12. 2019

O správca farnosti

pozri tiež

Myšlienky pápeža Františka ( duchovná príprava na jeho návštevu)

V rámci duchovnej prípravy na príchod pápeža Františka myšlienky na týždeň:  Myšlienky pápeža Františka, 23. …