Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 12.9.2021

Farské oznamy 12.9.2021

FARSKÉ OZNAMY
na Dvadsiatu štvrtú nedeľu v cezročnom období 12. 9. 2021

pondelok
13. 9. 2021 liturgický kalendár: sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi,spom.

utorok
14. 9. 2021 Liturgický kalendár: Povýšenie svätého kríža, sviatok
17.00 Kapince za Sv.Otca a za náš národ
18.00 Biskupová + Vojtech a Mária Markusíkoví

streda
15. 9. 2021 liturgický kalendár: SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE,PATRÓNKY SLOVENSKA, slávnosť
18.00 Merašice + Vladimír Remenár a manželka Jolana, Rozália Vargová a Jozef Andacký

štvrtok
16. 9. 2021 liturgický kalendár: sv. Kornela, pápeža a Cypriána,biskupa, mučeníkov,sp.
18.00 Biskupová + Elena Konečná, + rodičia a starí rodičia

Piatok
17. 9. 2021 liturgický kalendár: féria, KÁNTROVÉ DNI
18.00 Merašice + Ľudmila Pekarovičová a rodičia, Jána a Mária

Sobota
18.9.2021 liturgický kalendár: féria KÁNTROVÉ DNI
8.00 Merašice + kňaz František Truc ( pôsobil v Merašiciach, 100 rokov od jeho narodenia)

Nedeľa
19.9.2021 Liturgický kalendár: 25. Nedeľa v cezročnom období
8.00 Biskupová + Koloman, Františka, Viliam, + z rodiny
9.30 Kapince za zdravie a Božiu pomoc pre sestru Helenu
11.00 Merašice za farníkov

Dnes o 15.30 budú na počesť Sv.otca Františka a na jeho privítanie zvoniť všetky zvony katolíckych kostolov 10 minút. Podrobný program návštevy Sv.Otca je na webovej stránke a aj vo farských oznamoch a na nástenkách kostolov.
Prihlásení na pápežskú sv.omšu do Šaštína: odchod ráno 15.9.2021 o 4.30 hod. Nezabudnúť si preukaz totožnosti, vytlačenú vstupenku alebo potvrdenia o teste na Covid ( okrem toho niečo na zjedenie, vodu, prípadne stoličku a 15 Eur ).
Zbierka na energie bude na budúcu nedeľu.
• Pri odchode z kostola si prevezmete motivačný list, ktorý som vám napísal z titulu opravy strechy kostolov v Merašiciach a v Biskupovej. Prosím vás, aby ste ho doručili aj tým, čo nechodia do kostola a predpokladáte, že by mohli podporiť toto dielo. Nezabúdajte v modlitbe vyprosovať Božie požehnanie. Pán Boh zaplať.
Mimoriadne zbierky na opravy striech kostolov v Merašiciach, Biskupovej sa začnú 20.9.2021.
• Milodar na cirkevné školstvo možno odovzdať dnes do označenej pokladne.
• Začal vychádzať nový časopis Moja Trnavská arcidiecéza ( cena 0,50 Eur).
• Jesenné kántrové dni sú v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden deň. Obsahom je poďakovanie za úrodu.

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 22.8.2021

FARSKÉ OZNAMY Na Dvadsiatu prvú nedeľu v cezročnom období 22. 8. 2021 pondelok 23. 8. …