Aktuálne správy

Farské oznamy 9.10.2016

FARSKÉ OZNAMY Na Dvadsiatu ôsmu nedeľu v cezročnom období 9.10.2016 pondelok 10. 10. 2016 liturgický kalendár: féria 17.00 Merašice + Rozália Bulková a Vincent utorok 11. 10. 2016 liturgický kalendár: féria 17.00 Merašice + Michal a Františka Ondrejkoví streda 12. 10. 2016 liturgický kalendár: féria štvrtok 13. 10. 2016 liturgický …

Čítajte ďalej »

Biblická katechéza- pozvánka

Správca farnosti pozýva záujemcov na farskú biblickú katechézu. Prvá katechéza bude v piatok 30.9.2016 po večernej sv.omši ( 18.00) vo farskom kostole v Merašiciach. Téma: Všeobecný úvod do Biblie, všeobecný úvod do Nového a Starého zákona. Potrebné je priniesť si Sv.písmo, prípadne pero a poznámkový zošit.

Čítajte ďalej »

Farské oznamy 25.9.2016

FARSKÉ OZNAMY Na Dvadsiatu šiestu nedeľu v cezročnom období 25.9.2016 pondelok 26. 9. 2016 liturgický kalendár: féria 18.00 Merašice za zdravie a Božiu pomoc pre deti a rodinu utorok 27. 9. 2016 liturgický kalendár: sv.Vincenta de Paul,kňaza, spomienka 18.00 Merašice + Ján a Margita Kupúnoví streda 28. 9. 2016 liturgický …

Čítajte ďalej »

Farské oznamy 18.9.2016

FARSKÉ OZNAMY Na Dvadsiatu piatu nedeľu v cezročnom období 18.9.2016 pondelok 19. 9. 2016 liturgický kalendár: féria utorok 20. 9. 2016 liturgický kalendár: sv.Ondreja Kima Taegona,kňaza a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov, spomienka streda 21. 9. 2016 liturgický kalendár: SV. MATÚŠA, apoštola a evanjelistu, sviatok, KÁNTRY štvrtok 22. 9. …

Čítajte ďalej »

Farské oznamy 11.9.2016

FARSKÉ OZNAMY Na Dvadsiatu štvrtú nedeľu v cezročnom období 11.9.2016 pondelok 12. 9. 2016 liturgický kalendár: Najsvätejšieho mena Panny Márie,ľubov.spomienka 18.00 Merašice + Eliáš Pogády,Mária, syn Jozef utorok 13. 9. 2016 liturgický kalendár: sv.Jána Zlatoústeho,biskupa a učiteľa Cirkvi,spomienka 18.00 Merašice + Mária Pekarovičová,otec Ján, Lýdia streda 14. 9. 2016 liturgický …

Čítajte ďalej »