Aktuálne správy

Farské oznamy 8.7.2018

FARSKÉ OZNAMY na Štrnástu nedeľu v cezročnom období 8.7.2018 pondelok 9. 7. 2018 liturgický kalendár: féria utorok 10. 7. 2018 liturgický kalendár: féria 18.00 Merašice + Emília Husariková streda 11. 7. 2018 liturgický kalendár: sv. Benedikta, opáta, patróna Európy,sviatok 18.00 Kapince za zdravie a Božiu pomoc štvrtok 12. 7. 2018 …

Čítajte ďalej »

Farské oznamy 1.7.2018

FARSKÉ OZNAMY na Trinástu nedeľu v cezročnom období 1.7.2018 pondelok 2. 7. 2018 liturgický kalendár: Návšteva Panny Márie, sviatok 14.00 Merašice pohrebná utorok 3. 7. 2018 liturgický kalendár: sv. Tomáša, apoštola, sviatok 14.00 Kapince + Aladár Majba ( pri pohrebe) streda 4. 7. 2018 liturgický kalendár: féria štvrtok 5. 7. …

Čítajte ďalej »

Farské oznamy 24.6.2018

FARSKÉ OZNAMY na slávnosť Narodenia sv.Jána Krstiteľa 24.6.2018 pondelok 25. 6. 2018 liturgický kalendár: féria utorok 26. 6. 2018 liturgický kalendár: féria streda 27. 6. 2018 liturgický kalendár: féria štvrtok 28. 6. 2018 liturgický kalendár: sv. ireneja, biskupa a mučeníka, spomienka 18.00 Biskupová + Andrej a Ján Jager piatok 29. …

Čítajte ďalej »

Farské oznamy 17.6.2018

FARSKÉ OZNAMY na Jedenástu nedeľu v cezročnom období 17.6.2018 pondelok 18. 6. 2018 liturgický kalendár: féria utorok 19. 6. 2018 liturgický kalendár: féria streda 20. 6. 2018 liturgický kalendár: féria 18.00 Merašice + Anton a Michal Candrák,ostatní z rod. štvrtok 21. 6. 2018 liturgický kalendár: sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka …

Čítajte ďalej »

Farské oznamy 10.6.2018

  FARSKÉ OZNAMY na Desiatu nedeľu v cezročnom období 10.6.2018 pondelok 11. 6. 2018 liturgický kalendár: sv. Barnabáša, apoštola, spomienka utorok 12. 6. 2018 liturgický kalendár: féria streda 13. 6. 2018 liturgický kalendár: sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirki, spomienka 18.00 Merašice + Pavel a Emília Fančovičoví a ost.z …

Čítajte ďalej »

Zabezpečenie ochrany osobných údajov farnosťou

Rímskokatolícka cirkev farnosť Merašice zabezpečuje ochranu osobných údajov v zmysle záväzných predpisov Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike. Príslušný dokument je publikovaný na webovom sídle zodpovednej osoby: Konferencia biskupov Slovenska Kapitulská 11 P.O.BOX 113 814 99 Bratislava IČO: 00684325 DIČ: 2020804841 www.gdpr.kbs.sk  Klik na odkaz:  https://gdpr.kbs.sk/obsah/sekcia/h/cirkev/p/zavazne-predpisy-rkc

Čítajte ďalej »