Aktuálne správy

Prichádza dejinný zlom (modlitba v čase aktuálnej skúšky)

Príhovor správcu farnosti Prichádza dejinný zlom Milí bratia a sestry! Prežívame nevídané udalosti. Vírus Kovid-19 paralyzoval celý svet. V novodobej histórii také niečo nemá obdoby. Veriaci človek, ako každý iný, si kladie otázku: čo sa to deje? My veriaci okrem vedeckých zdôvodnení hľadáme odpoveď aj inde. Hľadíme na „nebesá“ a …

Čítajte ďalej »

SPOVEDANIE- dôležité usmernenie

Keďže platí naďalej zákaz verejného zhromažďovania ľudí, nie je možné spovedať pred sviatkami tak, ako sme zvyknutí, v radoch, s väčším počtom veriacich. Preto: kto má záujem o sv. spoveď a sv. prijímanie, musí sa dohodnúť len individuálne a len telefonicky so správcom farnosti na presnom termíne spovede na služobnom …

Čítajte ďalej »

Farské oznamy 29.3.2020

ROK BOŽIEHO SLOVA FARSKÉ OZNAMY na Piatu pôstnu nedeľu 29. 3. 2020 pondelok 30. 3. 2020 liturgický kalendár: féria Merašice + Anna a Ján Badinka utorok 31. 3. 2020 liturgický kalendár: féria Merašice + Michal Konečný,Jolana,Alojzia,syn Ľubomír streda 1. 4. 2020 liturgický kalendár: ZVESTOVANIE PÁNA, slávnosť Merašice +Anna a Ján …

Čítajte ďalej »

Procesia ulicami našej obce v nedeľu 22.3.2020

Farský úrad oznamuje, že v nedeľu  22.3.2020 od 10.00 hod. bude ulicami našej obce Merašice prechádzať procesia s Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Veriacich žiadame, aby sa nepripájali k procesii, ale vyšli pred vchod domu ( bezpečná vzdialenosť a rúško) alebo do okien, pokľakli a prijali požehnanie pre seba, svoju rodinu a svoj dom. …

Čítajte ďalej »

Zákaz verejného slávenia bohoslužieb sa predlžuje do 31.3.2020. Fungovanie farského úradu, prijímanie sviatostí.

• Sv.omše slúži správca farnosti každý deň za zatvorenými dverami podľa úmyslov uvedených vo farských oznamoch. • SPOVEDANIE: možno dohodnúť telefonicky a prísť na farský úrad, k starým a chorým veriacim príde správca farnosti v prípade potreby domov. • ZAOPATROVANIE, POHREB A KRST ohlásiť telefonicky alebo emailom. • ZAPISOVANIE ÚMYSOV …

Čítajte ďalej »

Farské oznamy 22.3.2020

ROK BOŽIEHO SLOVA FARSKÉ OZNAMY na Štvrtú pôstnu nedeľu 22. 3. 2020 pondelok 23. 3. 2020 liturgický kalendár: féria Merašice +Jozefína a Anton Svinčák utorok 24. 3. 2020 liturgický kalendár: féria Merašice + rod.Chudí,Nedelkoví a ich + deti streda 25. 3. 2020 liturgický kalendár: ZVESTOVANIE PÁNA, slávnosť Merašice na úmysel …

Čítajte ďalej »