Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 30.7.2017

Farské oznamy 30.7.2017

 

FARSKÉ OZNAMY
Na 17.nedeľu v cezročnom období 30.7.2017
pondelok
31. 7. 2017 liturgický kalendár: Sv. Ignáca z Loyoly,kňaza, spomienka
18. 00 Merašice +starí rodičia Koneční a ich deti

utorok
1. 8. 2017 liturgický kalendár: sv. Alfonza Mariu de Liguori,biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
18.00 Merašice poďakovanie za 93 rokov života

streda
2. 8. 2017 liturgický kalendár: féria
18.00 Kapince + Albín,Alžbeta,rod.Jozef a Júlia Andrašíkoví

štvrtok
3. 8. 2017
liturgický kalendár: féria
18.00 Biskupová + Koloman,Františka,Dominik, Viliam

piatok
4. 8. 2017 liturgický kalendár: sv. Jána Máriu Vianneya,kňaza, spomienka
18.00 Merašice + Ľudmila a rodičia Pekarovičoví

sobota
5. 8. 2017 liturgický kalendár: féria
8.00 Merašice + Michal a Anton Candrák a + z rodiny
Nedeľa
6. 8. 2017
liturgický kalendár: Premenenie Pána, sviatok
8.00 Biskupová + Eduard a Anna Kupcoví a star.rod.
9.30 Kapince + Jozef a Cecília Rydzí a ost. z rodiny
11.00 Merašice za farníkov

Spovedanie v týždni: hodinu pred sv.omšami a po sv.omši, chorých v stredu dopoludnia.

Modlime sa za seba navzájom !

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 7.11.2021

FARSKÉ OZNAMY na Tridsiatu druhú nedeľu v cezročnom období 7. 11. 2021 pondelok 8. 11. …