Aktuálne správy
Domov / HOMíLIE, PRÍHOVORY SPRÁVCU FARNOSTI / Veľkonočné zamyslenie

Veľkonočné zamyslenie

Pápež František ešte na začiatku svojej služby povedal, že mnohí kresťania sa tvária, akoby bol stále Veľký piatok, akoby nesvitlo veľkonočné ráno. Prečo sa z európskeho kresťanstva takou rýchlosťou vytráca náboženské nadšenie? Pravdou je, že západná civilizácia je unavená, vyčerpaná, stráca vitalitu a to vidieť aj na životnej nálade veriacich kresťanov, tých na Slovensku nevynímajúc. Je úplne jasné, že sú potrebné čerstvé impulzy. Máme hľadať neustále niečo nové, čo by nás naštartovalo a dobilo? Vôbec nie. Tým najsilnejším impulzom je Kristovo zmŕtvychvstanie a dar Ducha Svätého. Tento impulz prenikne do človeka len vtedy, ak sa mu človek otvorí a to sa deje na báze osobného stretnutia s Ježišom, čiže v prežívaní osobnej živej viery a z nej plynúcej angažovanosti vo svete. Problémom je viera ako kultúrny fenomén: máme tu nejakú tradíciu, ale osobne do hĺbky našich sŕdc nás to nijako nezasahuje. Ježiša vnímajú mnohí ako obyčajného pocestného, ako jedného z mnohých, ktorých stretávame na cestách života. Koľkí už odpadli od Krista a vzdali to, koľkí kráčajú znudene , koľkých nesie už len sila davu. Impulzom, ktorý nás oživí je len Duch Svätý. Potrebujeme sa vrátiť k úprimnej, vytrvalej a každodennej modlitbe a prijímaniu sviatostí, najmä Eucharistie, k čítaniu Božieho slova s vierou a k životu v menších bunkách viery ako sú rodiny, spoločenstvá a farnosti. Ešte stále možno stretnúť ľudí, na ktorých vidíme, ako to môže a má byť, keď sa žije živá viera, povzbuďme sa na ich príklade a inšpirujme. Okrem toho je toľko iniciatív v Cirkvi, že kto chce, nájde spôsob, ako sa nechať „ nakaziť“ radosťou z viery. Ak je viera skutočným a dôverným spoľahnutím sa na Boha , je zárukou ešte väčších prísľubov, ktorá nám dal Ježiš Kristus a zároveň obrovskou silou. Mária Magdaléna bola prvá, ktorá videla zmŕtvychvstalého Ježiša. Okamžite utekala plná radosti za apoštolmi s touto správou, keď ju odovzdala, Peter a Ján sa tak isto náhlili, aby videli a napokon uverili. Cítime tú radosť? To odhodlanie? Tú energiu? Všetko sa dalo odrazu do pohybu. Ten pohyb viery je všade tam, kde je živý Ježiš a túžba ísť za ním a byť s ním. Nech nám nechýba novosť nadšenia pre Ježiša. A ak pocítime skleslosť a únavu vo viere, vieme, ku Komu máme ísť. Len On- Ježiš Kristus nám dá živú vodu daru Ducha Svätého.
Ľudovít Malý

O správca farnosti

pozri tiež

Fantastická vynaliezavosť viery ( adventné zamyslenie 6.12.2021)

Určite nás trápi, ak niekto z našich blízkych odmieta modlitbu, spoveď i samotnú sv.omšu, ak je ľahostajný …