Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 19.9.2021

Farské oznamy 19.9.2021

 FARSKÉ OZNAMY
na Dvadsiatu piatu nedeľu v cezročnom období 19. 9. 2021

pondelok
20. 9. 2021 liturgický kalendár: sv.Andreeja Kima a Pavla Chonga a spol.,muč.,spom.
18.00 Merašice + Jolana a Vít Fázikoví,Mária a Leopold Schulteoví

utorok
21. 9. 2021 Liturgický kalendár: sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok
18.00 Merašice + rodičia Chudí a Nedelkoví a ich + deti

streda
22. 9. 2021 liturgický kalendár: féria

štvrtok
23. 9. 2021 liturgický kalendár: sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza
18.00 Biskupová za oslobodenie od zlých závislostí pre všetkých závislých

Piatok
24. 9. 2021 liturgický kalendár: féria
18.00 Merašice + Michal Candrák a Katarína

Sobota
25.9.2021 liturgický kalendár: féria

Nedeľa
26.9.2021 Liturgický kalendár: 26. Nedeľa v cezročnom období
8.00 Merašice za farníkov
9.30 Kapince + Mária Blahová
10.30 Biskupová + z rod.Konečnej,Kudláčovej,Kupcovej-HODY

• Zbierka na energie je dnes, Pán Boh zaplať za každý milodar.
• Na opravu strechy farského kostola prispeli: 7 rodín po 100 Eur, 1 rodiny 200 Eur a 1 rodina 400 Eur ( spolu 1300 Eur). Pán Boh zaplať. 

Na budúcu nedeľu 26.9.2021 slávime v Biskupovej slávnosť patrocínia kostola sv. Michala, archanjela, čiže hody

Slovenskí otcovia biskupi ďakujú všetkým, ktorí svojou pomocou a
obetavosťou prispeli k príprave návštevy Svätého Otca na Slovensku.
Poďakovanie patrí našim policajtom a vojakom, hasičom a zdravotníkom
a spolu s nimi všetkým príslušníkom zložiek štátu, ktoré sa zapojili do
realizácie tejto apoštolskej cesty. Ďakujeme za ústretovosť prezidentskej
kancelárii, vláde Slovenskej republiky i miestnym samosprávam.
Samozrejme, ďakujeme organizátorom, architektom, stavebníkom,
kňazom, ktorí chystali liturgie, autorom programov aj všetkým
účinkujúcim. Ďakujeme tým, ktorí sa postarali o celú logistiku, ako aj
tým, ktorí pomáhali zdravotne hendikepovaným osobám. Osobitným
spôsobom ďakujeme všetkým dobrovoľníkom a ich koordinátorom, ktorí
podali nesmierny výkon. Veľmi si všetku túto pomoc vážime a prosíme
Pána, aby ju štedro odmenil a požehnal. Svätý Otec svojou návštevou
Slovenska rozsial mnoho dobrých semienok do našej pôdy. Ďakujeme mu
za to, a prajeme všetkým, aby sme z nich dokázali vypestovať bohatú
úrodu pre duchovné dobro celej krajiny. Ešte raz: Pán Boh všetkým
zaplať a požehnaj!

Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca rozhodli sa slovenskí
biskupi vyhlásiť na budúcu nedeľu – 26. septembra 2021 – vo všetkých
slovenských kostoloch zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka
chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane
upriamuje pozornosť na bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú
však prehliadaní.
Problémy Kuby prehĺbila celosvetová pandémia koronavírusu. Situácia
narastajúcej materiálnej chudoby v tejto krajine je pre nás pripomienkou
toho, že máme byť za čo vďační, a zároveň by sme nemali prehliadať
tých, ktorí rovnaké šťastie nemajú. Našim cieľom je podeliť sa, tak ako sa
v minulosti iní podelili s nami, keď sme to potrebovali.
Na budúcu nedeľu (26. septembra) teda biskupi vo všetkých kostoloch
vyhlasujú zbierku na pomoc pre chudobných na Kube, a prosia vás o vašu
štedrosť v duchu povzbudení, ktoré sme počuli počas návštevy Svätého
Otca. Už vopred vám vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!“ a
ďakujeme.

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 3.10.2021

FARSKÉ OZNAMY na Dvadsiatu siedmu nedeľu v cezročnom období 3. 10. 2021 pondelok 4. 10. …