Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 26.9.2021

Farské oznamy 26.9.2021

  FARSKÉ OZNAMY
na Dvadsiatu šiestu nedeľu v cezročnom období 26. 9. 2021

pondelok
27. 9. 2021 liturgický kalendár: sv.Vincenta de Paul,kňaza, spomienka
18.00 Merašice + Pavlína

utorok
28. 9. 2021 Liturgický kalendár: sv. Václava, mučeníka, ľubovoľná spomienka
18.00 Merašice + Michal a Mária Candrákoví

streda
29. 9. 2021 liturgický kalendár: SV. MICHALA,GABRIELA,RAFAELA, archanjelov, sviatok, v Biskupovej slávnosť patrocínia kostola
17.40 ruženec k archanjelovi Michalovi + litánie
18.00 Biskupová za dobrodincov kostola v Biskupove

štvrtok
30. 9. 2021
liturgický kalendár: sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
18.00 Biskupová + Jozefína Knížatová,Ľudovít a Mária a + z rodiny ( adorácia)

Piatok
1. 10. 2021 liturgický kalendár: sv. Terézie z Lisieux,panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
18.00 Merašice poďakovanie za ukončenie štúdia na VŠ ( adorácia)

Sobota
2.10.2021
liturgický kalendár: Svätých annejov strážnych, spomienka
8.00 Merašice za Božie požehnanie a zdravie pre živú rodinu Černickú,Belkovú,Madzinovú,

Nedeľa
3.10.2021
Liturgický kalendár: 27. Nedeľa v cezročnom období
8.00 Biskupová + Ján Májek,Oľga,Jaroslav,Cecília,Terézia
9.30 Kapince poďakovanie za 90 rokov života Jozef Homola0
11.00 Merašice za farníkov

• Dnes možno milodarom podporiť zbierku na Kubu vyhlásenú KBS.
Na opravu strechy farského kostola v Merašiciach zatiaľ prispeli: 2 rodiny po 50 Eur, 1 rodina 60 Eur, 10 rodín po 100 Eur, 1 rodina 150 Eur, 2 rodiny 200 Eur, 4 rodiny po 300 Eur, 1 rodina 400 Eur, 3 rodiny po 500 Eur, 1 rodina 550 Eur,1 rodiny 1000 Eur, spolu 6360 Eur. Pán Boh zaplať! ( milodary sú riadne zaevidované v účtovníctve a priebežne ukladané na farský účet tak, aby peniaze neostávali na fare, každú dostáva potvrdenie o príjme a každý dostane aj príjmový doklad z farského účtovníctva).
Na opravu kostola v Biskupovej zatiaľ prispeli: 1 rodina 50 Eur, 10 rodín po 100 Eur, 1 rodina 150 Eur, 4 rodiny po 200 Eur. Pán Boh zaplať!
SPOVEDANIE v týždni hodinu pred sv.omšami, v Kapinciach v nedeľu pred a po sv.omši, CHORÝCH v piatok dopoludnia.
• Knižné okienko: Tentokrát dávam do pozornosti knihu Boj Panny Márie a diabla počas exorcizmov od F. Bamonteho ( vydavateľstvo Zachej). Kniha podáva zrozumiteľné katechézy a úvahy nad teologickými pravdami o Panne Márii a cenné príklady skúseností exorcistov o úlohe Panny Márie v boji proti Zlému…
• Október je v katolíckej Cirkvi mesiacom osobitne venovaným modlitbe ruženca ( viac v oznamoch o týždeň).
Dôrazne pripomínam respiračnú etiketu počas návštevy kostola: rúško sme povinní v kostole nosiť všetci , ešte lepšie respirátor; povinnosť dezinfekcie rúk pri vstupe, dezinfekcia kľučiek a lavíc po každej sv.omši, zákaz vstupu do kostola s respiračnými ťažkosťami.

 

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 7.11.2021

FARSKÉ OZNAMY na Tridsiatu druhú nedeľu v cezročnom období 7. 11. 2021 pondelok 8. 11. …