Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 3.10.2021

Farské oznamy 3.10.2021

FARSKÉ OZNAMY
na Dvadsiatu siedmu nedeľu v cezročnom období 3. 10. 2021

pondelok
4. 10. 2021 liturgický kalendár: sv.Františka Assiského, spomienka
16.30 Merašice ruženec- predmodlieva sa kňaz
17.00 Merašice + Gabriela

utorok
5. 10. 2021 Liturgický kalendár: sv. Faustíny Kowalskej,panny, ľubovoľná spomienka
07.00 Merašie za + kňazov a rehoľníkov

streda
6. 10. 2021 liturgický kalendár: féria
16.30 Kapince ruženec- predmodlieva sa kňaz
17.00 Kapince + rodina Hudecová

štvrtok
7. 10. 2021 liturgický kalendár: Ružencovej Panny Márie, spomienka
16.30 Biskupová ruženec- predmodlieva sa kňaz
17.00 Biskupová + Koloman a František Knížatoví a + z rodiny

Piatok
8. 10. 2021 liturgický kalendár: féria
17.00 Merašice + Ján Lyso,rodičia,Imrich
– po sv. omši katechéza ( téma vznik ruženca)

Sobota
9.10.2021 liturgický kalendár: féria
8.00 Merašice + Ján a Anna Barnašákoví

Nedeľa
10.10.2021
Liturgický kalendár: 28. Nedeľa v cezročnom období
8.00 Biskupová za zdravie a Božiu pomoc pre Teréziu
9.30 Kapince + rodina Gombáliková
11.00 Merašice za farníkov
14.30 Biskupová- katechéza, ruženec a adorácia

• Dnes o 14.30 v Biskupovej: katechéza ( vznik ruženca), modlitba ruženca a adorácia ( prosba o požehnanie pre opravu strechy kostola v Biskupovej).
Prihlasovanie detí na 1.sv.prijímanie v sakristii alebo na fare.
• Boli vykonané revízie plynových uzáverov a plynového vedenia vo všetkých kostoloch ( spolu 320 Eur). Rovnaká revízia bola vykonaná aj na fare ( 90 Eur).
Začíname opäť s katechézami, ktoré sú pre vás ponukou k prehĺbeniu viery.
Október- mesiac modlitby ruženca, ku ktorej veľmi povzbudzujem.
Na opravu strechy farského kostola v Merašiciach zatiaľ prispeli: 1 rodina 30 Eur, 4 rodiny po 50 Eur, 1 rodina 60 Eur, 15 rodín po 100 Eur, 1 rodina 150 Eur, 3 rodiny 200 Eur, 4 rodiny po 300 Eur, 2 rodiny 400 Eur, 4 rodiny po 500 Eur, 1 rodina 550 Eur,1 rodina 1000 Eur, spolu 35 rodín 8090 Eur. Pán Boh zaplať! Prijímanie milodarov pokračuje aj ďalej.
Na opravu kostola v Biskupovej zatiaľ prispeli: 2 rodiny po 50 Eur, 14 rodín po 100 Eur, 1 rodina 150 Eur, 8 rodín po 200 Eur, 1 osoba 250 Eur, 1 rodina 300 Eur, 1 rodina 400 Eur, 1 rodina 500 Eur, spolu 29 rodín 4700 Eur. Pán Boh zaplať! Zbieranie milodarov pokračuje.
Dôrazne pripomínam respiračnú etiketu počas návštevy kostola: rúško sme povinní v kostole nosiť všetci , ešte lepšie respirátor; povinnosť dezinfekcie rúk pri vstupe, dezinfekcia kľučiek a lavíc po každej sv.omši, zákaz vstupu do kostola s respiračnými ťažkosťami.
• Vzhľadom k vyššiemu množstvu úmyslov sv.omší v Biskupovej bude , podľa potreby, pridávaná ešte jedna sv.omša v týždni v Biskupovej.

 

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 26.9.2021

  FARSKÉ OZNAMY na Dvadsiatu šiestu nedeľu v cezročnom období 26. 9. 2021 pondelok 27. 9. …