Aktuálne správy
Domov / Aktuálne / Milodary strecha farský kostol Merašice (aktualizované 9.10.)

Milodary strecha farský kostol Merašice (aktualizované 9.10.)

Na opravu strechy farského kostola v Merašiciach k 4.10.2021 zatiaľ prispeli:

1 rodina 30 Eur

 6 rodín po 50 Eur

1 rodina 60 Eur

17 rodín po 100 Eur

1 rodina 150 Eur

4 rodiny 200 Eur

5 rodín po 300 Eur

2 rodiny 400 Eur

4 rodiny po 500 Eur

1 rodina 550 Eur

1 rodina 1000 Eur

1 rodina 1500 Eur

spolu 43 rodín 10.390 Eur. Pán Boh zaplať! Prijímanie milodarov pokračuje aj ďalej. Cieľová suma je 32000 Eur. 

Pripájam list, ktorý dostali veriaci v kostole:

Vážení spoluobčania, milí bratia a sestry!                             

List, ktorý držíte v rukách, je tak trochu netradičným spôsobom, ako vás chcem osloviť. Nové časy si vyžadujú aj nové spôsoby a jedným z nich môžu byť aj tieto riadky. Kým v minulosti bolo  jednoduchšie  získať materiálnu podporu ľudí pre rôzne projekty vo farnosti,  situácia sa veľmi zmenila. Nejde len o výrazný nárast cien, ale aj o demografické a kultúrne či  spoločenské zmeny. Staršia generácia ochotná obetovať sa spôsobom, ktorý mnohí obdivujeme, postupne odchádza na večnosť, zostávajúci už nevládzu,  detí sa dnes toľko nerodí a súčasná mladá generácia je zahltená toľkými požiadavkami a ponukami, že angažovanie sa pre svoju vieru a farnosť je , česť výnimkám, na nulovom bode. Okrem demografických faktorov badáme  postupný odliv veriacich z našich kostolov. Dôvodov je viacero a nejde  len o kritiku Cirkvi a prešľapov, na ktoré sa najviac poukazuje.  Sme v situácii, keď sa hľadajú skôr dôvody  ako  zanechať cestu viery, než spôsoby, ako ju zachovať.  Pravdou je, že mnohí z tých, čo do kostola nechodia nie sú zlí a rozhodne ich neslobodno súdiť. Pravdou ale zároveň je, že človek bez Boha nedosiahne plnosť dobra a bez jeho milosti nedosiahne večný život, čiže ani nepríde do neba. Kto uznáva vo svojom živote túto pravdu, vieru nezanechá. Kto si myslí, že bez Boha môže byť plnohodnotne šťastný, vieru skôr či neskôr opustí. Hĺbku koreňom našej viery môže dať len Boh. Táto hĺbka je potrebná, aby sme vieru v dnešných časoch poznačených víchricou sekularizmu nestratili.  Dobre poznáte argument: do kostola nepôjdem, lebo sú tam pokrytci, farárov počúvať nebudem, je to nuda, lepšie využijem čas a veď ja verím a kostol a Cirkev nepotrebujem. Takto uvažuje čoraz viac ľudí. Prečo by som mal dávať peniaze na kostol, keď tam nechodím? Nuž, nie je mojou ambíciou presviedčať niekoho a podávať obšírne odpovede. Skôr by som si s vami položil napríklad nasledujúce otázky. Ak k svätosti života kostol potrebovali také osobnosti ako sv. Matka Tereza alebo sv.Ján Pavol II., my ho potrebovať nebudeme? Ak platí, že súdení budeme z lásky, ako môžeme rásť v láske, keď sa odstrihneme z prameňa Lásky, ktorým je Boh? A z tohto prameňa duša pije plnými dúškami, keď príde práve na sv.omšu. Preto je kostol tak potrebný. Aj tí, čo nechodia do kostola pravidelne alebo vôbec, na dvere fary ( aspoň u nás na dedinách) zaklopú, keď chcú vyprevadiť svojich drahých zosnulých na večnosť alebo pokrstiť či zosobášiť a v kostole sa za nich slávi sv.omša a modlitby. Nebude to dobrý pocit pre každého z nich, keď kostol aspoň raz za čas podporili a potom čerpali pre seba a iných duchovný úžitok zo slávenia sv. omše, ktorý  nie je možné nikde inde získať? Ak je kostol bránou do neba a niekto túto bránu podporí, aby sa nerozpadla, myslíte si, že Boh na to zabudne? Určite mu to bude pripočítané, ak to urobí z lásky k Bohu. Pomoc pri opravách kostolov sa vždy veľmi vysoko cenila tak medzi veriacimi ako aj samotným Pánom Bohom.  Niekedy počuť argumenty, na čo dávať na kostol, treba pomôcť ľuďom, ktorí to viac potrebujú. Pomáhame nie len chlebom ale aj miestami, kde sa ľudia dobre cítia a kde načerpajú silu a útechu. Ježišove slová: Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste unavení a ja vás posilním ( Mt 11,28) platia v najvyššej miere práve o kostole. Keď podporím kostol, podporím miesto, kde sa ľudia dobre cítia a tak im vlastne pomáham. Dať človeku chlieb je veľmi dôležité na prežitie tela a dať človeku vedomie jeho dôstojnosti a potravu pre ducha, ktorá prichádza priamo od Boha, je nie menej dôležité, lebo nie len z chleba žije človek            ( Mt 4,4 ). Argument, ktorý sa mne osobne veľmi páči  je určený najmä tým, čo vravia, že kostol nepodporujú, lebo z neho nemajú žiadny úžitok a to tým skôr, že do neho nechodia a vlastne ani tak celkom neveria, že by tá omša a modlitby pomohli. Pravda viery je ale iná. Omša slávená v kostole a modlitby tam konané pomáhajú všetkým a dokonca aj ateistom. To, čo sa v kostole odohráva, drží nad vodou všetkých, či veria alebo nie. Veriaci má väčšiu zásluhu preto, lebo modlitbami pomáha všetkým. Keď sa slúži v našom kostole sv.omša, neviditeľná závlaha Božieho požehnania z oltára ako z prameňa neviditeľne prechádza cez múry kostola a rozlieva sa po dedine ako voda na poliach a záhradách. A táto neviditeľná Božia milosť zaplavuje duše, niektoré viac, inej menej a niektoré vôbec, podľa miery otvorenosti srdca. Najviac však načerpá ten, kto príde priamo k prameňu, čiže do kostola. To, že rastlina nevie, odkiaľ voda prichádza neznamená, že z nej nemá úžitok. To, že neveriaci neverí pre oblak pochybností neznamená, že slnko Božej lásky nezohrieva aj jeho.     

  Náš farský kostol sv. Martina v Merašiciach potrebuje súrne vašu pomoc. Odborný posudok vyhodnotil stav strešnej krytiny ako havarijný a oprava strechy je stanovená na 30 000 eur. Sme v stave, keď strechu musíme opraviť. Sme počtom malá obec, nemáme veľa možností, ale keď sa spojíme a keď oslovíte aj iných, aby nám pomohli,  s Božou pomocou to zvládneme. Preto vás touto cestou prosím o milodar na opravu strechy farského kostola. Podľa toho, koľko vyzbierame, budeme musieť urobiť ďalšie zbierky, aby sme mohli splácať pôžičku z arcibiskupského úradu, o ktorú budeme musieť požiadať, keďže takú sumu nevyzbierame  na jeden raz.

Ako odovzdať milodar? Milodary zbierame od 20.septembra 2021:

  • priamo správcovi farnosti do rúk po sv.omši alebo inokedy
  • do poštovej schránky farského úradu ( v obálke uviesť meno a priezvisko a adresu)     
  • do rúk členov ekonomickej rady farnosti, ktorí v dňoch zaklopú možno aj na vaše dvere v tejto veci alebo na číslo farského účtu SK07 0900 0000 0051 5685 8698

Kontrolu financií zabezpečujú členovia ekonomickej rady farnosti a každý darca dostane potvrdenie o darovanom milodare.

Dôležité upozornenie: Nejde o verejnú finančnú zbierku, na ktorú sa vzťahujú príslušné občianske predpisy, ale o odovzdávanie milodaru na kostol, ktoré podlieha iným predpisom, tak ako keby sme dávali do „zvončeka“ v kostole…

Za váš milodar vám úprimne ďakujem. Pán Boh zaplať. Hmotným a duchovným dobrodincom našich kostolov denne vyprosujem Božie požehnanie. Bez Božieho požehnania márne naše namáhania. Múdrosť našich predkov, ktorá platí stále.   

Veselého darcu miluje Boh“ (2 Kor, 9,7)       

                                                                           S úctou duchovný otec farnosti Mgr. Ľudovít Malý

O správca farnosti

pozri tiež

K Misijnej nedeli 24.10.2021

Dnes 24.10.2021 po sv.omšiach je celoslovenská zbierka na misie venovaná zvlášť farnostiam v Keni, ktoré …