Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 10.10.2021

Farské oznamy 10.10.2021

FARSKÉ OZNAMY
na Dvadsiatu ôsmu nedeľu v cezročnom období 10. 10. 2021

pondelok
11. 10. 2021 liturgický kalendár: féria
16.30 Merašice ruženec za duše v očistci- vedie kňaz
17.00 Merašice + Alžbeta a Michal Strešíkoví

utorok
12. 10. 2021 Liturgický kalendár: féria
07.00 Merašice za + duše v očistci

streda
13. 10. 2021 liturgický kalendár: féria
16.30 Kapince ruženec za duše v očistci- vedie kňaz
17.00 Kapince za zdravie a Božiu pomoc r.Košíkovej

štvrtok
14. 10. 2021 liturgický kalendár: féria
16.30 Biskupová ruženec za duše v očistci-vedie kňaz
17.00 Biskupová + Michal a Alžbeta Sucháňoví

Piatok
15. 10. 2021 liturgický kalendár: sv. Terézie od Ježiša ( z Avily), panny a učiteľky Cirkvi,spomienka
17.00 Merašice + Rozália a Vincent Bulkoví
– po sv. omši katechéza ( o spôsobe modlitby ruženca)

Sobota
16.10.2021 liturgický kalendár: féria
8.00 Merašice za zdravie a Božiu pomoc

Nedeľa
17.10.2021 Liturgický kalendár: 29. Nedeľa v cezročnom období
8.00 Biskupová + František a Anna Knížatoví
9.30 Kapince + Vincent a Margita Hudecoví a + z rodiny
11.00 Merašice za farníkov
15.00 Biskupová- katechéza, ruženec a adorácia

• Dnes o 15.00 v Biskupovej: katechéza ( o ruženci), modlitba ruženca,adorácia.
• Prihlasovanie detí na 1.sv.prijímanie v sakristii alebo na fare.
• Farské katechézy, ktoré ponúkam, sú ponukou na prehĺbenie viery.
• Október- mesiac modlitby ruženca, ku ktorej veľmi povzbudzujem.
• Na opravu strechy farského kostola v Merašiciach zatiaľ prispeli: spolu 44 rodín 10390 Eur. Pán Boh zaplať! Prijímanie milodarov pokračuje aj ďalej.
• Na opravu strechy kostola v Biskupovej zatiaľ prispeli: spolu 41 rodín 6400 Eur. Pán Boh zaplať! Zbieranie milodarov pokračuje.
• Dôrazne pripomínam covid semafor platný pre slávenie bohoslužieb:
Biskupová: stupeň oranžový- ostražitosť, s.omše v týždni v režime základ: prísť môže ktokoľvek, v kostole však max.20 ľudí a povinný zoznam, nedeľa režim plne zaočkovaní: v kostole len zaočkovaní, počet neobmedzený, ostatní vonku
Kapince: stupeň červený- 1.stupeň ohrozenia, s.omše v týždni v režime základ: prísť môže ktokoľvek, maximálne však 10 ľudí,povinný zoznam, v nedele režim plne zaočkovaní: v kostole len zaočkovaní, počet neobmedzený, povinný zoznam, ostatní vonku
Merašice: stupeň oranžový- ostražitosť, s.omše v týždni v režime základ: prísť môže ktokoľvek, maximálne však 25 ľudí, povinný zoznam, v nedele v prípade dobrého počasia s.omša vonku, režim základ, účasť ktokoľvek, max.100 ľudí, povinný zoznam, v prípade zlého počasia režim plne zaočkovaní: v kostole len zaočkovaní, počet neobmedzený, ostatní vonku.
Kostolníci budú zapisovať účastníkov do zošita, údaje sa archivujú 14 dní. Ďakujem za pochopenie.

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 7.11.2021

FARSKÉ OZNAMY na Tridsiatu druhú nedeľu v cezročnom období 7. 11. 2021 pondelok 8. 11. …