Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 24.10.2021 ( Misijná nedeľa)

Farské oznamy 24.10.2021 ( Misijná nedeľa)

FARSKÉ OZNAMY
na Tridsiatu nedeľu v cezročnom období 24. 10. 2021

pondelok
25. 10. 2021 liturgický kalendár: féria
16.30 Merašice ruženec- vedie kňaz
17.00 Merašice za zdravie a Božiu pomoc dcére

utorok
26. 10. 2021 Liturgický kalendár: féria

streda
27. 10. 2021 liturgický kalendár: féria

štvrtok
28. 10. 2021 liturgický kalendár: sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok
16.30 Biskupová ruženec – vedie kňaz
17.00 Biskupová + Emil a Rozália Kupcoví,Vendelín a Jolana Vančoví

Piatok
29. 10. 2021 liturgický kalendár: féria
16.30 Merašice ruženec- vedie kňaz
17.00 Merašice + Anton a Mária Kupcoví

Sobota
30.10.2021 liturgický kalendár: féria

Nedeľa
31.10.2021
Liturgický kalendár: 31. Nedeľa v cezročnom období
8.00 Biskupová + Štefan a Jolana Kupcoví,Vladimír,star.rod.Kupcoví a Herteloví
9.30 Kapince za Božie požehnanie pre Synodu o synodalite
11.00 Merašice za farníkov
15.00 Biskupová- katechéza, ruženec a adorácia

• Dnes po sv.omši zasadutie Ekonomickej rady v BIS A MER ( financovanie opráv).
• Dnes je zbierka na energie a zbierka na misie- Misijná nedeľa. Pán Boh zaplať.
• Dnes o 15.00 v Biskupovej: katechéza ( duše v očistci), modlitba ruženca,adorácia.
• Katechéza detí na 1.sv.pr.- v piatok 29.10.po sv.omši v Merašiciach.

• Synoda- Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť, misia. Bližšie informácie nájdete na www.synoda.sk. O konkrétnom zapojení našej farnosti neskôr, nateraz zdôrazňujeme častejšie sa modliť- vzývať Ducha Svätého o svetlo. V týždni budú na farskej web stránke zverejnené okruhy otázok na uvažovanie. Prosím mladších, aby starším sprístupnili tieto témy, aby ich mali k dispozícii.
• Knižné okienko: odporúčam knihu od G. Crowe Prečo ruženec? Prečo dnes? Vhodná zvlášť pre tých, čo si kladú otázky o zmysle tejto modlitby. Kniha veľmi dobre odpovedá na najčastejšie námietky voči tejto modlitbe.
• covid semafor platný pre slávenie bohoslužieb od 25.10.:
Všetky tri obce stupeň červený- 1.stupeň ohrozenia, sv.omše v týždni v režime OTP- očkovaní, testovaní a prekonaní ( KAP max. 10 ľudí, BIS max. 20 ľudí, MER max.25 ľudí),povinný zoznam, v nedele režim plne zaočkovaní: v kostole len zaočkovaní, počet neobmedzený, povinný zoznam, respirátory, ostatní vonku.
• Zmena času: zo soboty 30.10. na nedeľu 31.10. o hodinu naspäť.

 

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 7.11.2021

FARSKÉ OZNAMY na Tridsiatu druhú nedeľu v cezročnom období 7. 11. 2021 pondelok 8. 11. …