Aktuálne správy
Domov / Aktuálne / K Misijnej nedeli 24.10.2021

K Misijnej nedeli 24.10.2021

Dnes 24.10.2021 po sv.omšiach je celoslovenská zbierka na misie venovaná zvlášť farnostiam v Keni,

ktoré sú najviac postihnuté suchom a chudobou. Misijná zbierka je najväčšou akciou 

solidarity na celom svete. 

V Keni hladomor postihuje viac ako 2 milióny ľudí vrátane 350 000 detí. 

Je veľmi silným gestom a Bohom hojne požehnaným, ak zvážime, že pri trende zdražovania

aj na Slovensku mnohí kresťania citlivo reagujú na ešte väčšiu biedu vo svete a podporia aktivity zamerané na pomoc

tým najbiednejším. Pán Boh zaplať všetkým za akýkoľvek druh pomoci. 

O správca farnosti

pozri tiež

Milión detí sa modlí ruženec 18.10.2021

Milión detí sa modlí ruženec je aktivita nadácie Pomoc trpiacej Cirkvi s cieľom vyprosovať jednotu a mier! …