Aktuálne správy
Domov / Nezaradené / Farské oznamy 31.10.2021

Farské oznamy 31.10.2021

FARSKÉ OZNAMY
na Tridsiatu prvú nedeľu v cezročnom období 31. 10. 2021

pondelok
1. 11. 2021 liturgický kalendár: VŠETKÝCH SVÄTÝCH, slávnosť
8.00 Biskupová + Augustín a Jozefína Knížatoví a + z rodiny
9.30 Kapince za farníkov
11.00 Merašice + Jozef a Marta Farkašoví

utorok
2. 11. 2021 Liturgický kalendár: Spomienka na všetkých zosnulých veriacich
16.30 Kapince na úmysel celebranta
17.15 Biskupová za všetkých zosnulých
18.00 Merašice na úmysel Sv.Otca

streda
3. 11. 2021 liturgický kalendár: féria
17.00 Biskupová za duše v očistci

štvrtok
4. 11. 2021 liturgický kalendár: sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka
17.00 Merašice + Ladislav a Mária Veselí

Piatok
5. 11. 2021 liturgický kalendár: féria
17.00 Merašice + Jozef a Jozefína Hudecoví a ost.+ z rodiny

Sobota
6.11.2021 liturgický kalendár: féria
8.00 Merašice + Jozef Škoda

Nedeľa
7.11.2021 Liturgický kalendár: 32. Nedeľa v cezročnom období
8.00 Biskupová + Ján a Alžbeta Adamcoví
9.30 Kapince za + kňazov a rehoľníkov
11.00 Merašice za farníkov
15.00 Biskupová- katechéza, ruženec a adorácia

• Dnes po sv.omši krátke stretnutie Ekonomickej rady v BIS A MER.

SPOVEDANIE: BIS dnes po sv.omši, v pondelok po sv.omši, v stredu od 16.00. KAP: dnes po sv.omši, v pondelok po sv.omši. MER: dnes po sv.omši, v pondelok po sv.omši, vo štvrtok a piatok od 16.00. CHORÝCH: v piatok dopoludnia.
• OPRAVY STRIECH KOSTOLOV. Biskupová: realizácia na jar, zbierka pokračuje- väčšinu financíí máme- presnú sumu vedia členovia ekonom.rady, poďakovanie a prehľad zbierky listom len pre veriacich, čo prispeli po zozbieraní celej sumy, ďalšia zbierka vo februári. Merašice: zozbieraná približne 1/3 z celkovej sumy, presnú vedia členovia ekon.rady, ďalšia zbierka vo februári, práce naplánované na jar, prehľad zbierky a poďakovanie listom na jar len tým veriacich, čo prispeli. Opravy schválil Arcibiskupský úrad.
• Knižné okienko: odporúčam knihu od Eugénie von der Leyen Moje rozhovory s dušami v očistci.
covid semafor platný pre slávenie bohoslužieb od 1.11.- 7.11.2021.:
Kapince a Hlohovec bordová, – 2.stupeň ohrozenia, sv.omše v týždni v režime OTP- očkovaní, testovaní a prekonaní ( KAP max. 10 ľudí, MER max.25 ľudí),povinný zoznam, v nedele režim plne zaočkovaní: v kostole len zaočkovaní, počet neobmedzený, povinný zoznam, respirátory, ostatní vonku. Biskupová čierna, 3.stupeň ohrozenia- do kostola len kompletne zaočkovaní, povinné zoznamy.
ODPUSTKY PRE DUŠE V OČISTCI:
2.novebra za nábožnú návštevu kostola + Verím v Boha a Otče náš
1.-8.novembra za nábožnú návštevu cintorína+ modlitby za zosnulých
Okrem týchto úkonov treba: sv.spoveď ( krátko pred alebo potom), sv.prijímanie ( najlepšie v ten deň) a modlitbu na úmysel Sv.Otca ( stačí Otče nás a Zdravas, Mária) a treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj všednému.

O správca farnosti

pozri tiež

Hľadaj odpoveď!

Milí bratia a sestry!     Viete koho a čo znázorňuje titulný obrázok k tomu …