Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 7.11.2021

Farské oznamy 7.11.2021

FARSKÉ OZNAMY
na Tridsiatu druhú nedeľu v cezročnom období 7. 11. 2021

pondelok
8. 11. 2021 liturgický kalendár: féria
17.00 Biskupová na úmysel celebranta

utorok
9. 11. 2021 Liturgický kalendár: Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok
17.00 Merašice+ Anna,Pavol,Rastislav a + z rod.Bulkovej,Bužkovej,Vidovej,Kucharovej

streda
10. 11. 2021 liturgický kalendár: sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka
17.00 Merašice + rod.Konečná a Ondrejková

štvrtok
11. 11. 2021 liturgický kalendár: sv. Martina z Tours, biskupa- vo farskom kostole SLÁVNOSŤ PATRÓNA
8.00 Merašice za + z rodín dobrodincov farského kostola
po sv.omši celodenná poklona vo farskom kostole
17.00 Merašice za dobrodincov opravy strechy kostola

Piatok
12. 11. 2021 liturgický kalendár: sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka
17.00 Biskupová + Jozef a Emília

Sobota
13.11.2021 liturgický kalendár: féria
8.00 Merašice za zdravie a Božiu pomoc Marte

Nedeľa
14.11.2021 Liturgický kalendár: 33. Nedeľa v cezročnom období
8.00 Biskupová + Anna a Peter Vlčanoví
9.30 Kapince za + Mária,Ján a František Bosák
10.30 Merašice za farníkov- slávnostná, HODY

• Dnes o 15.00 v Biskupovej svätá hodinka za duše v očistci ( katechéze, ruženec, poklona)
• Vo štvrtok 11.11.slávime vo farskom kostole slávnosť patróna sv.Martina, okrem 2 sv.omší bude aj celodenná eucharistická poklona. Hody budú budúcu nedeľu 14.11. o 10.30 , po sv.omši občerstvenie podľa nášho zvyku – prosím o pomoc pri napečení.

• Knižné okienko: odporúčam knihu Traktát o očistci od sv.Kataríny Janovskej. Toto rozsahom malé dielko je nie skúsenostným ale teologickým pohľadom autorky na očistec. O jeho kvalitách svedčí aj fakt, že z neho citoval aj Benedikt XVI.pri jednej z generálnych audiencií.
covid semafor platný pre slávenie bohoslužieb od 8.11.- 14.11.2021.:
Kapince a Hlohovec bordová, – 2.stupeň ohrozenia, sv.omše v týždni v režime OTP- očkovaní, testovaní a prekonaní ( KAP max. 10 ľudí, MER max.25 ľudí),povinný zoznam, v nedele režim plne zaočkovaní: v kostole len zaočkovaní, počet neobmedzený, povinný zoznam, respirátory, ostatní vonku. Biskupová čierna, 3.stupeň ohrozenia- do kostola len kompletne zaočkovaní, povinné zoznamy.
ODPUSTKY PRE DUŠE V OČISTCI:
Možnosť získať odpustky pre duše v očistci je mimoriadne Sv.Otcom predĺžená na celý november. Veľmi vás povzbudzujem k ich získavaniu, je to cesta mimoriadnych skutkov milosrdenstva. Dôležité je aj nedať sa znechutiť názormi, ktoré tieto veci spochybňujú alebo zosmiešňujú. Nie ľudia, ale Božia múdrosť zjavuje cesty pravdy a my katolíci máme v tejto oblasti , vďaka Božej dobrote, najplnšie poznanie na rozdiel od kohokoľvek iného. Preto sa držme katolíckej náuky, ktorá obsahuje v plnosti cestu k spáse.

 

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 24.10.2021 ( Misijná nedeľa)

FARSKÉ OZNAMY na Tridsiatu nedeľu v cezročnom období 24. 10. 2021 pondelok 25. 10. 2021 …