Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 14.11.2021

Farské oznamy 14.11.2021

FARSKÉ OZNAMY
na Tridsiatu tretiu nedeľu v cezročnom období 14. 11. 2021

pondelok
15. 11. 2021 liturgický kalendár: féria

utorok
16. 11. 2021 Liturgický kalendár: féria

streda
17. 11. 2021 liturgický kalendár: sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka

štvrtok
18. 11. 2021 liturgický kalendár: féria
16.30 Biskupová ruženec za duše v očistci- vedie kňaz
17.00 Biskupová + star.rod.Vlčanoví,Strakoví a + z rodiny

Piatok
19. 11. 2021 liturgický kalendár: féria
16.30 Merašice ruženec za duše v očistci- vedie kňaz
17.00 Biskupová + Jozef a Mária Chňapkoví a + z rodiny

Sobota
20.11.2021 liturgický kalendár: féria
8.00 Merašice za duše v očistci

Nedeľa
21.11.2021 Liturgický kalendár: 34. Nedeľa v cezročnom období KRISTA KRÁĽA slávnosť
8.00 Biskupová + Imrich a a Katarína Kupcoví,Mária a Jozef Vengeroví
9.30 Kapince za + z rodiny Bosákovej a Turčanovej
11.00 Merašice za farníkov

Zbierka na energie na budúcu nedeľu. Pán Boh zaplať.
Na Slávnosť Krista kráľa, čiže na budúcu edeľu konči liturgický rok, po farskej sv.omši v rámci krátkej poklony bude obnova zasvätenie ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu( možnosť získať odpustky za modlitbu Ježišu,Vykupiteľ ľudského pokolenia.
Katechéza pre prvoprijímajúce deti v piatok 19.11.po sv.omši vo farskom kostole.

• Knižné okienko: opätovne dávam do vašej pozornosti dôležitosť vzdelávania vo viere čítaním Katechizmu katolíckej cirkvi. Možno využiť aj staršie vydania ešte spred roku 1989, kde klasickou metódou otázok a odpovedí si môžeme osvojiť základné poznanie našej katolíckej viery ( na ukážku tento Katechizmus z r.1989, z ktorého sme sa usilovne učili aj my…).
• covid semafor platný pre slávenie bohoslužieb od 15.11.- 21.11.2021.:
Kapince a Hlohovec bordová, – 2.stupeň ohrozenia, sv.omše v týždni v režime OTP- očkovaní, testovaní a prekonaní ( KAP max. 10 ľudí, MER max.25 ľudí),povinný zoznam, v nedele režim plne zaočkovaní: v kostole len zaočkovaní, počet neobmedzený, povinný zoznam, respirátory, ostatní vonku. Biskupová čierna, 3.stupeň ohrozenia- do kostola len kompletne zaočkovaní, povinné zoznamy.
ODPUSTKY PRE DUŠE V OČISTCI:
Možnosť získať odpustky pre duše v očistci je mimoriadne Sv.Otcom predĺžená na celý november. Veľmi vás povzbudzujem k tejto forme pomoci dušiam v očistci.
• Trnavská novéna v rámci opatrení obmedzený počet účastníkov- televízia.

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 24.10.2021 ( Misijná nedeľa)

FARSKÉ OZNAMY na Tridsiatu nedeľu v cezročnom období 24. 10. 2021 pondelok 25. 10. 2021 …