Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 21.11.2021

Farské oznamy 21.11.2021

FARSKÉ OZNAMY
na Slávnosť Krista Kráľa 21. 11. 2021

pondelok
22. 11. 2021 liturgický kalendár: sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka
16.30 Merašice ruženec ku sv. Michalovi archanjelovi za duše v očistci
17.00 Merašice + rodič.Huhneroví,Miroslav a ost.z rodiny Huhnerovej a Kolárikovej

utorok
23. 11. 2021 Liturgický kalendár: féria
16.30 Merašice biblický ruženec za mier a pokoj vo svete
17.00 Merašice + Mikuláš Konečný,Rozália a ich deti

streda
24. 11. 2021 liturgický kalendár: sv. Ondreja Dung-laka a spol.muč.,  spomienka

štvrtok
25. 11. 2021  liturgický kalendár: sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a muč.,ľub. Spomienka
16.30 Biskupová pobožnosť krížovej cesty za duše v očistci
17.00 Biskupová + Magdaléna Chudá

Piatok
26. 11. 2021 liturgický kalendár: féria
16.30 Merašice pobožnosť krížovej cesty za duše v očistci
17.00 Merašice + Mária Chalányová a ostat.+ z rodiny

Sobota
27.11.2021 liturgický kalendár: féria
8.00 Merašice + Marek Fančovič a ostat.+ z rodiny

Nedeľa
28.11.2021  Liturgický kalendár: 1.adventá nedeľa
8.00 Biskupová + Ján,Margita,Silvia a Vladimír Jakubičkoví,Vladimír Kupec
9.30 Kapince za + Martin,Ľubica a Martin Plaštiakovi
11.00 Merašice za farníkov

• Dnes je zbierka na energie. Pán Boh zaplať za každý druh obety a pomoci.
• Dnes o 15.00 v Biskupovej za duše v očistci: katechéza,ruženec,adorácia
• V piatok po sv.omši v Merašiciach katechéza pre dospelých, téma: pomoc dušiam v očistci, realita očistca rečou samotných duší z očistca.
Požehnanie adventných vencov na budúcu- 1.adventnú nedeľu, ktorou začneme nový liturgický rok.
Milodar na charitu môžete odovzdať na budúcu nedeľu v rámci oficiálnej zbierky na charitu.

• Knižné okienko: Odporúčam skvelú trilógiu Ježiš Nazaretský ( Dobrá kniha,2007) od Jozefa Ratzingera- Benedikta XVI. Ide jednoznačne o jedno z najdôležitejších diel autora a zároveň o jedno z najvýznamnejších diel súčasnosti o Ježišovi Kristovi. (V tejto súvislosti musíme žiaľ konštatovať, že ani niekoľko desaťročí kritiky na adresu väčšiny katolíkov, aby čítali a rozjímali Sv.Písmo, najmä evanjeliá, neprinieslo výraznejší posun k lepšiemu. Túto realitu jasne vnímam aj ja. Česť výnimkám, ani ľudia navštevujúci bohoslužby nečítajú Bibliu. Je to veľmi smutný obraz nášho vzťahu k vzácnemu daru Božieho slova. Veľavravná je aj poznámka známeho kňaza- karmelitána Vojtecha Kodeta: Je zarážajúce, že si celé generácie vystačili bez evanjelia. Je tomu dnes inak? Budeme o tom, bratia a sestry, častejšie uvažovať v novom liturgickom roku.
covid semafor platný pre slávenie bohoslužieb od 22.11.- 28.11.2021.:
Kapince a Hlohovec: OP- očkovaní, prekonaní ( max.100 ľudí),povinný zoznam, v nedele režim plne zaočkovaní: v kostole len zaočkovaní, povinný zoznam, respirátory, ostatní vonku. Biskupová čierna- do kostola kompletne zaočkovaní a prekonaní,max.50 ľudí, povinné zoznamy.
• ODPUSTKY PRE DUŠE V OČISTCI:
Možnosť získať odpustky pre duše v očistci je mimoriadne Sv.Otcom predĺžená na celý november. Veľmi vás povzbudzujem k tejto forme pomoci dušiam v očistci.

 

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 24.10.2021 ( Misijná nedeľa)

FARSKÉ OZNAMY na Tridsiatu nedeľu v cezročnom období 24. 10. 2021 pondelok 25. 10. 2021 …