Aktuálne správy
Domov / Aktuálne / Novéna ku sv. Jozefovi oddnes 29.11.2021 !

Novéna ku sv. Jozefovi oddnes 29.11.2021 !

8.12.2021 skončí rok sv. Jozefa, vyhlásený pápežom Františkom. Ponuka rôznych iniciatív bola dobrou
príležitosťou zaostriť svoju pozornosť na bohatstvo osobnosti Pánovho pestúna a viac sa k nemu priblížiť.
Veľkým bonusom od Cirkvi bola aj možnosť získať dar odpustkov za konkrétne skutky.

Z dôvodu blížiaceho sa ukončenia tohto Roka v našej farnosti Merašice vyhlasujem Novénu ku sv.Jozefovi,
ktorá potrvá od pondelka 29.11.do utorka 7.12.(vrátane).

Počas tejto novény sa budeme denne vo svojich rodinách modliť ku sv. Jozefovi na tieto úmysly:
– za Cirkev prenasledovanú
– za úľavu pre prenasledovaných kresťanov kdekoľvek vo svete
– za tých, čo hľadajú prácu, aby ju našli   

– za náš národ.

Prosím a povzbudzujem vás , aby ste sa zapojili a aj iných pozvali k tejto novéne. Na tieto úmysly sa denne budeme modliť litánie ku sv. Jozefovi a môžeme pridať aj modlitbu,
ktorú sa denne modlí Sv.Otec František, tu je:

„Slávny patriarcha sv. Jozef, ktorého moc dokáže urobiť možnými veci nemožné, príď mi na pomoc v týchto chvíľach úzkosti a ťažkostí.
Vezmi pod svoju ochranu situácie tak ťažké a náročné, ktoré ti zverujem, aby mali šťastlivé vyriešenie.
Môj milovaný Otec, všetku svoju dôveru vkladám do teba. Nech sa nepovie, že som ťa vzýval márne; a pretože ty všetko môžeš u Ježiša a Márie,
ukáž mi, že tvoja dobrota je taká veľká ako tvoja moc. Amen.“

O správca farnosti

pozri tiež

Zaujímavý rozhovor s najmladším libanonským biskupom sveta

Svet kresťanstva november 2022 Najmladší biskup na svete Aj keby zostali v Libanone len dvanásti …