Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 23.1.2022

Farské oznamy 23.1.2022

FARSKÉ OZNAMY
Na Tretiu nedeľu v cezročnom období 23. 1. 2022

pondelok
24. 1. 2022 liturgický kalendár: sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
16.30 Merašice- ruženec za prenasledovaných kresťanov-vedie kňaz
17.00 Merašice + Mária Majgotová a + Augustín Majgot ( 1.výr.)

utorok
25. 1. 2022 Liturgický kalendár: Obrátenie sv.Pavla, apoštola, sviatok
16.30 Merašice- ruženec za jednotu kresťanov – vedie kňaz
17.00 Merašice + Milan Nedelka ( 1. Výr.)

streda
26. 1. 2022 liturgický kalendár: sv. Timoteja a Títa, biskupov spomienka

štvrtok
27. 1. 2022 liturgický kalendár: féria

Piatok
28. 1. 2022 liturgický kalendár: sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
17.00 Merašice + Vendelín Nemček
po sv. omši biblická katechéza ( 1 Tim)

Sobota
29.1.2022 liturgický kalendár: féria
8.00 Merašice + Zita a Augustín Kucharoví a ich + deti

Nedeľa
30.1.2022
Liturgický kalendár: 4.nedeľa v cezročnom období
8.00 Biskupová+ Július a + z rodiny
9.30 Kapince + Jozef Zeliska
11.00 Merašice za farníkov

• Dnes možno prispieť na cirkevné školstvo v našej arcidiecéze. Pán Boh zaplať.
• Dnes o 15.00 v Biskupovej ruženec ku sv. Michalovi, archanjelovi, za duše v očistci a biblická katechéza na tému: znamenia druhého Kristovho príchodu.
Biblická katechéza dospelí v piatok 28.1.po sv.omši v Merašiciach ( 1 Tim).
• Do 25.1.trvá týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, nezabudnime na tento úmysel.

• Kampaň 7 týždňov za prenasledovaných kresťanov pokračuje, zapája sa aj naša farnosť, nezabudnite na tento dôležitý úmysel ( adorácia, ruženec, sv.omše, pobožnosť krížovej cesty, dobré skutky, obety ).

• Upratovanie kostola v Merašiciach: prosím, aby ste si skontrolovali svoje zaradenie do skupiny- zoznam je pri vchode do kostola. Využívam zároveň príležitosť, aby som opätovne poďakoval všetkým v MER,BIS i KAP, čo chodia upratovať kostol, realizujú výzdobu kostola a perú liturgické paramenty. Kto s horlivosťou vykonáva tieto veci, zabezpečuje sebe i svojej rodine hojné Božie požehnanie a odpustenie trestov za hriechy. Horlivosť pre liturgické veci sa odjakživa pokladala za dôležitý prejav lásky k Bohu a Cirkvi.
Chcem sa poďakovať všetkým veriacim zvereným do mojej starostlivosti, ktorí pri sčítaní obyvateľstva v r. 2021 uviedli svoju príslušnosť k rímskokatolíckej viere. Aj toto treba považovať za verejné prihlásenie sa ku Kristovi a jeho Cirkvi. Pán vraví, že každého, kto ho vyzná pred ľuďmi, aj On vyzná pred nebeským Otcom ( por. Mt 10,32). Všeobecne sa to chápe v zmysle prihlásiť sa svojim každodenným životom. Avšak súčasťou života sú aj takéto momenty sčítania. Je to dôležitý signál aj v celospoločenskom rozmere. Napĺňa nás to určitou mierou nádeje, zároveň je ale pokles prihlásených k Cirkvi signálom na hlbšiu reflexiu v Katolíckej cirkvi na Slovensku, v ktorej by mali ísť príkladom biskupi, my kňazi a aj katolíci. K tomu nám môže pomôcť aj prebiehajúca biskupská synoda a jej diecézna fáza, ktorá, bohužiaľ, sa v našej Trnavskej arcidiecéze rozbieha len veľmi pomaly. Chceme veriť, že táto diecézna fáza nebude len formálnou akciou, ako to býva pri mnohých podujatiach , ale že nám pomôže nahliadnuť s pokorou a odvahou do pravdivého obrazu nášho spoločného kresťanského putovania.
• Za koordinátorku diecéznej fázy synody za našu farnosť prijala moje pozvanie p. Ľudmila Lysová.

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 21.8.2022

FARSKÉ OZNAMY Na 21.nedeľu v cezročnom období 21. 8. 2022 pondelok 22. 8. 2022 liturgický …