Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 6.3.2022

Farské oznamy 6.3.2022

FARSKÉ OZNAMY
Na Prvú pôstnu nedeľu 6. 3. 2022

pondelok
7. 3. 2022 liturgický kalendár: féria

utorok
8. 3. 2022 Liturgický kalendár:féria

streda
9. 3. 2022 liturgický kalendár: féria- Kántry

štvrtok
10. 3. 2022 liturgický kalendár: féria

Piatok
11. 3. 2022 liturgický kalendár: féria- Kántry

Sobota
12.3.2022 liturgický kalendár: féria- Kánt

Nedeľa
13.3.2022Liturgický kalendár: 2.pôstna nedeľa

• Dnes možno prispieť milodarom na zbierka na charitu. Pán Boh zaplať.
• Pred sv.omšami počas pôstneho obdobia sa konajú pobožnosti krížovej cesty.
• Jarné kántrové dni- streda,piatok a sobota. Záväzný je jeden deň. Obsahom je príprava na pokánie a činorodá láska k blížnemu.
• Predstavenie synody a jej otvorenie v našej farnosti bude na budúcu nedeľu.

• Informácia o výmene strešnej krytiny na kostole v Biskupovej. Práce sa začali v utorok 1.3.2022. Pokračuje mimoriadna zbierka na túto opravu. Pán Boh zaplať.
• Informácia o výmene strešnej krytiny kostola v Merašiciach: bola podpísaná zmluva o dielo a uhradená faktúra na nákup materiálu vo výške 15 446,42 Eur. Pokračuje mimoriadna zbierka na tento účel. Úprimné Pán Boh zaplať.
• Informácia o oprave strechy na kostole v Kapinciach. Bola vykonaná obhliadka a vyžiadaná cenová ponuka. Po jej obdržaní sa definitívne rozhodne, v akom rozsahu a čo sa bude opravovať.
• Od soboty 26.2.2022 môžu bohoslužby navštevovať aj neočkované osoby.
• Pôstna disciplína v katolíckej cirkvi je nasledovná:

 PÔSTNA DISCIPLÍNA

Kán. 1249: Všetci veriaci, každý svojim spôsobom, sú z božského zákona povinní konať pokánie: aby sa však všetci medzi sebou spojili v istom spoločnom konaní pokánia, predpisujú sa dni pokánia.
Kán. 1250: Dni a obdobia pokánia v celej Cirkvi sú jednotlivé piatky celého roka a Pôstne obdobie.
Kán. 1251: Zdržiavanie sa jedenia mäsa alebo iného pokrmu podľa predpisov Konferencie biskupov sa má zachovať každý piatok roka, ak nepripadá naň niektorý deň, uvedený medzi slávnosťami; avšak zdržiavanie sa mäsa a pôst sa má zachovávať na Popolcovú stredu a v Piatok umučenia a smrti nášho Pána Ježiša Krista.
Kán. 1252: Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života, zákon pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia šesťdesiateho roku života. Duchovní pastieri a rodičia sa však majú starať, aby aj tí, ktorí pre maloletosť nie sú viazaní zákonom pôstu a zdržiavaniu sa mäsa, boli vychovávaní k pravému zmyslu pokánia.
Kán. 1253: Konferencia biskupov môže bližšie vymedziť zachovávanie pôstu a zdržiavanie sa mäsa, ako aj úplne alebo čiastočne zameniť pôst a zdržiavanie sa mäsa za iné formy pokánia, najmä za skutky dobročinnej lásky a cvičenia nábožnosti.
• Pôstna disciplína schválená na 8. zasadaní Konferencie biskupov ČSFR v Brne dňa 20. januára 1992 pre všetky diecézy:

§ 1: Popolcová streda a Veľký piatok sú dňami zdržiavania sa mäsitých pokrmov a pôstu.
§ 2: Všetky piatky v roku sú dňami pokánia. Veriaci v tieto dni konajú pokánie niektorým z nasledujúcich spôsobov:
(1) zdržovanie sa mäsitého pokrmu
(2) skutok nábožnosti: účasť na svätej omši alebo krížová cesta alebo bolestný ruženec
(3) čítanie Svätého písma trvajúce aspoň 10 minút
(4) skutok lásky blížnemu: návšteva chorého s konkrétnym prejavom pomoci alebo návšteva cintorína spojená s modlitbou za zosnulých alebo hmotná pomoc chudobným či viacdetným rodinám a pod.,
(5) zrieknutie sa sledovania televíznych programov (okrem správ) alebo fajčenia alebo alkoholických nápojov alebo iné sebazaprenie

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 21.8.2022

FARSKÉ OZNAMY Na 21.nedeľu v cezročnom období 21. 8. 2022 pondelok 22. 8. 2022 liturgický …