Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 1.5.2022

Farské oznamy 1.5.2022

FARSKÉ OZNAMY
Na Tretiu veľkonočnú nedeľu 1. 5. 2022

pondelok
2. 5. 2022 liturgický kalendár: sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

utorok
3. 5. 2022 Liturgický kalendár: sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok
18.00 Merašice + Pavol a Anna Bulkoví a + z rodiny

streda
4. 5. 2022 liturgický kalendár: sv. Floriána, mučeníka, ľubovoľná spomienka
18.00 Kapince na úmysel ordinára

štvrtok
5.5. 2022
liturgický kalendár: féria
18.00 Biskupová na úmysel celebranta

Piatok
6. 5. 2022 liturgický kalendár:féria

Sobota
7.5.2022 liturgický kalendár: féria
17.00 Kapince za zdravie a Božiu pomoc rodine Harastyovej
18.00 Biskupová + Koloman a Františka Knížatoví

Nedeľa
8.5.2022
Liturgický kalendár: ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
10.30 Merašice za farníkov

• SPOVEDANIE v týždni: hodinu pred sv.omšami, CHORÝCH v stredu dopoludnia.
• Zbierka na kňazský seminár bude na budúcu nedeľu 8.5.2022.
• Počas mojej neprítomnosti ( sprevádzam pútnikov) platí všetko ako obvykle, potrebné záležitosti hlásite kostolníkom( zastupovanie pre prípad zaopatrovania farský úrad Horné Trhovište). Ďakujem za pochopenie.
• Mesiac máj- mariánsky ( tradícia)- pred sv.omšami okrem ruženca sa modlíme aj Loretánske litánie.

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 8.1.2023

FARSKÉ OZNAMY Na Sviatok Krstu Pána 8. 1. 2023 pondelok 9. 1. 2023 liturgický kalendár: …