Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 29.5.2022

Farské oznamy 29.5.2022

FARSKÉ OZNAMY
Na Siedmu veľkonočnú nedeľu 29. 5. 2022

pondelok
30. 5. 2022 liturgický kalendár: féria

18,00 Merašice + Štefan Gruchalák a vnuk Matúš

utorok
31. 5. 2022 Liturgický kalendár: féria

streda
1. 6. 2022 liturgický kalendár: sv. Justína, mučeníka, spomienka ( kántrové dni)
18.00 Kapince+ Ján Hudec

štvrtok
2.6. 2022
liturgický kalendár: féria
18.00 Biskupová + Mária a Jozef Vengeroví

Piatok
3. 6. 2022 liturgický kalendár: sv. Karola Lwangu a spoloč.,mučeníkov, spomienka ( kántrové dni)
18.00 Merašice + star.rod.Kojdoví a krstní rod.Mordáčikoví

Sobota
4.6.2022
liturgický kalendár: féria ( kántrové dni)
16.00 Kapince + rodina Hudecová
17.00 Biskupová na úmysel ordinára
18.00 Merašice za farníkov

 

Nedeľa
5.6.2022
Liturgický kalendár: ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO, slávnosť

04.00 Merašice za pútnikov

• SPOVEDANIE v týždni: pondelok- piatok hodinu pred sv.omšami, chorých v piatok dopoludnia.
• Synodálne farské stretnutie v piatok 3.6.po sv.omši. Povzbudzujem k účasti, je to jedinečná príležitosť pre všetkých zapojiť sa do synodálneho procesu a prejaviť tak svoj pohľad, mienku a nápady.

• Vzhľadom k odchodu na farskú púť budú nedeľné sv.omše slúžené nasledovne: v sobotu 4.6. o 16.00 Kapince, 17.00 Biskupová, 18.00 Merašice- s platnosťou na nedeľu. V nedeľu bude sv.omša vo farskom kostole o 04.00.
• Odchod účastníkov farskej púte do Medžugoria v nedeľu 5.6. bude o 04.45 zo zastávky pri kostole a podľa rozpisu v pokynoch.
• Mesiac jún je obvykle časom kňazských vysviacok a primičných sv.omší. Pamätajme na to pri modlitbách a obetách za dar kňazských a rehoľných povolaní. K tomuto úmyslu sú zamerané aj letné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu- záväzný je jeden z nich.
• Ďakujem za pomoc pri príprave a priebehu slávnosti 1.sv.prijímania 29.5.2022.

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 27.8.2023

FARSKÉ OZNAMY na Dvadsiatu prvú nedeľu v cezročnom období 27. 8. 2023   Pondelok 28. …