Aktuálne správy
Domov / Nezaradené / Farské oznamy 17.7.2022

Farské oznamy 17.7.2022

FARSKÉ OZNAMY
Na 16.nedeľu v cezročnom období 17. 7. 2022

pondelok
18. 7. 2022 liturgický kalendár: féria
17.30 modlitba ruženca- vedie kňaz
18.00 Merašice rod.Ľudovít a Hedviga Koneční, + deti a star.rod.z oboch strán

utorok
19. 7. 2022 Liturgický kalendár: féria
17.30 ruženec k sv. Michalovi,archanjelovi-za duše v očistci, vedie kňaz
18.00 Merašice + rod. Anna a Pavol Bulkoví,Rastislav a Robert,všetci + z rodiny

streda
20. 7. 2022 liturgický kalendár: féria

štvrtok
21.7. 2022 liturgický kalendár:féria

Piatok
22. 7. 2022 liturgický kalendár: sv.Márie Magdalény, sviatok
17.30 pobožnosť krížovej cesty
18.00 Merašice za zdravie a Božiu pomoc

Sobota
23.7.2022 liturgický kalendár:sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok
8.00 Merašice + rodičia Škodoví

Nedeľa
24.7.2022Liturgický kalendár: Sedemnásta nedeľa v cezročnom období
8.00 Biskupová + Pavol,Alžbeta a Viliam a + z rodiny
9.00 Kapince +Emil,Helena, Jozef, Mária
11.00 Merašice za farníkov

• Zbierka na energie bude na budúce nedeľu. Pán Boh zaplať za milodary.
• Záujemcovia o púť do portugalskej Fatimy 13.5.2023 sa môžu zapisovať v sakristii.
• Úmysly sv.omší do konca augusta nezapisujem.
• 16. júla sme slávili spomienku na Pannu Máriu Karmelskú ( Škapuliarsku), dávam opätovne do pozornosti možnosť vstúpiť do bratstva sv.škapuliara a pripomínam jedinečnú a obrovskú výsadu členom škapuliara od Panny Márie- za splnenie patričných podmienok- vyslobodenie vlastnej duše z očistca v prvú sobotu po smrti.
• Kapince: prosím záujemcu o čítanie čítaní pri sv.omši, aby sa prihlásil v sakristii.
• Merašice: prosím všetkých, čo zamykajú kostol, aby skontrolovali pred odchodom zhasnutie všetkých svetiel. Za posledné obdobie 3 razy neboli svetlá zhasnuté ( naposledy včera, pred týždňom a pred dvoma týždňami; v tomto roku to bolo viac razy!).
• Knižný tip: Príhovory pápeža Františka počas cesty na Slovensku- dostať v predajniach SSV.

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 21.5.2023

FARSKÉ OZNAMY na Siedmu veľkonočnú nedeľu 21. 5. 2023 Pondelok 22. 5. 2023 liturgický kalendár: …