Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 7.8.2022

Farské oznamy 7.8.2022

FARSKÉ OZNAMY
Na 19.nedeľu v cezročnom období 7. 8. 2022

pondelok
8. 8. 2022 liturgický kalendár: sv. Dominika, kňaza, spomienka

18.00 Merašice + Jozef Karola

utorok
9. 8. 2022 Liturgický kalendár: sv. Terézie Benedikty od Kríža,panny a mučenice,patrónky Európy, sviatok

streda
10. 8. 2022 liturgický kalendár: v. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok

štvrtok
11.8. 2022
liturgický kalendár: sv. Kláry,panny, spomienka

Piatok
12. 8. 2022 liturgický kalendár: féria

Sobota
13.8.2022
liturgický kalendár:féria

Nedeľa
14.8.2022
Liturgický kalendár: Dvadsiata nedeľa v cezročnom období

8.00 Biskupová + Štefan a Alžbeta Grmanoví a vnuk Peter
9.30 Kapince + rodina Magdinová a Sumerová
11.00 Merašice za farníkov

Úmysly v. omší na september zapisujem.
Pastoračná farská rada bola jednou z požiadaviek synody aj v našej farnosti. V septembri bude rada ustanovená. Prosím, aby ste mená, ktoré navrhujete, odovzdali v kostole do pripravenej urny alebo do sakristie.
• Prosím vytvoriť písomný zoznam lektorov čítajúcich pred sv.omšou, od septembra začneme s formáciou lektorov.
• Prosím horliteľov ruženca, aby zostavili menný zoznam členov ružencových spoločenstiev. V septembri bude formačné stretnutie všetkých členov ružencových spoločenstiev.
Mimoriadna zbierka na opravu strechy farského kostola bude v októbri. Prosím, aby ste na to pamätali a aj iným o tejto skutočnosti povedali. Pre zbierkou darcov, čo už prispeli, oslovím listom.
Spoločenská etiketa v kostole. Pozdravenie. Toho, kto je od nás ďaleko, zdravíme len očným kontaktom- pousmiať sa, kývnuť hlavou. Toho, kto je bezprostredne blízko pozdravíme slovom, ale stručne a nie nahlas. Pohovoriť si s niekým len vonku, mimo kostola
• Počas mojej neprítomnosti vo farnosti najmä z dôvodu sprevádzania pútnikov platí to, čo vždy, pravidlá poznáte…

Foto hádanka: aký svätec je zobrazený na farských oznamoch z dnešnej nedele ( 7.8.2022)na webovej stránke našej farnosti farnostmerasice.sk.

 

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 21.8.2022

FARSKÉ OZNAMY Na 21.nedeľu v cezročnom období 21. 8. 2022 pondelok 22. 8. 2022 liturgický …