Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 28.8.2022

Farské oznamy 28.8.2022

FARSKÉ OZNAMY
Na 22.nedeľu v cezročnom období 28. 8. 2022

pondelok
29. 8. 2022 liturgický kalendár:Mučenícka smrť sv.Jána krstiteľa, spomienka
18.00 Merašice + Viliam Habán a + z oboch strán

utorok
30. 8. 2022 Liturgický kalendár: féria
18.00 Merašice + Jozef Majgot

streda
31. 8. 2022 liturgický kalendár: féria
18.00 Kapince na úmysel ordinára

štvrtok
1.9. 2022liturgický kalendár: féria
18.00 Biskupová za duše v očistci

Piatok
2. 9. 2022 liturgický kalendár: féria
18.00 Merašice + Ferdinand,Pavel,Emília a ostatní z rodiny

Sobota
3.9.2022 liturgický kalendár: sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi,spomienka
8.00 Merašice za duše v očistci

Nedeľa
4.9.2022Liturgický kalendár: Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období
8.00 Biskupová + Vojtech a Mária Markusíkoví
9.30 Kapince + František Harasty
11.00 Merašice za farníkov

• Zbierka na energie je dnes. Pán Boh zaplať.
• Stretnutie prihlásených na púť do Fatimy- dnes po sv.omši o 11.00 ( v Biskupovej po s.omši o 8.00).
SPOVEDANIE v týždni hodinu pred sv.omšami, chorých v pondelok dopoludnia.
• Pastoračná farská rada. Prosím, aby ste odovzdávali navrhované mená do konca augusta.
Zapisovanie detí k prvému sv.prijímaniu (v novom šk.roku) je v sakristii.
• Etiketa v kostole. Najskôr odchádza po sv.omši kňaz s asistenciou , až potom veriaci. Je neslušné , ak je ešte kňaz pri svätostánku a veriaci sa hrnú von z kostola.
• Veľkou pomocou pre misionárov sú omšové milodary pre kňazov. Tie sa zo Slovenska posielajú do 41 krajín. Kto má záujem pomôcť touto formou, môže tak urobiť šekom- sú pri východe z kostola. Milodar na 1 sv.omšu je 5 eur, milodar na novénu (9 sv.omší) 45 eur a gregoriánske sv.omše ( 30 omší) 150 eur. Správa pre adresáta: na úmysel.
• Tí, ktorí sa u mňa osobne pýtali na knihu Úcta svätých k Panne Márii a ja som im sľúbil, že im ju zoženiem, na budúcu nedeľu si ju môžu vyzdvihnúť po sv.omši.
Spoznaj svoju farnosť- hľadaj správnu odpoveď. Na cestnej križovatke pri cintoríne v Merašiciach sa nachádza kamenná plastika ( socha). Podľa miestnej tradície ide o sv.Víta. Niektorí ale tvrdia, že to nie je jednoznačné a môže ísť o sv. Vendelína alebo sv. Rochusa. Správna odpoveď na identitu zobrazeného svätca musí byť doložená exaktne. Otázka teda znie, či máme k dispozícii fakt, o ktorý sa môžeme bez pochybnosti oprieť, aby sme prišli k odpovedi na otázku, o akého svätca ide? ( Prosím, aby ste si dobre prečítali zadanie otázky).

 

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 14.8.2022

FARSKÉ OZNAMY Na 20.nedeľu v cezročnom období 14. 8. 2022 pondelok 15. 8. 2022 liturgický …