Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 4.9.2022

Farské oznamy 4.9.2022

FARSKÉ OZNAMY
Na 23.nedeľu v cezročnom období 4. 9. 2022

pondelok
5. 9. 2022 liturgický kalendár:féria

utorok
6. 9. 2022 Liturgický kalendár: féria

streda
7. 9. 2022 liturgický kalendár: sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov, spomienka

štvrtok
8.9. 2022 liturgický kalendár: NARODENIE PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE,sviatok

Piatok
9. 9. 2022 liturgický kalendár: féria

Sobota
10.9.2022 liturgický kalendár:féria

Nedeľa
11.9.2022 Liturgický kalendár: Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období
8.00 Biskupová poďakovanie za 50.výročie sobáša manželia Gráčikoví, za živých členov rodiny a + rodičov Gráčikových a Knížatových
9.30 Kapince za učiteľov, vychovávateľov a Dary Ducha Svätého pre študentov a žiakov
11.00 Merašice za farníkov

• Kto by potreboval vyspovedať, nech sa páči hneď po sv.omši je možnosť.
• Počas sprevádzania pútnikov na budúci týždeň v prípade potreby ma zastupuje farský úrad Horné Trhovište ( 033- 7444112).Sväté omše nahlásené na budúci týždeň sa presúvajú na týždeň 3.-7.októbra. V nedeľu už budem vo farnosti slúžiť ja v riadnych časoch.

V súvislosti so sprevádzaním pútnikov sa chcem poďakovať za pochopenie pre túto moju službu. Vážim si to veľmi, pretože tento postoj farníkov mi umožňuje v pokoji sa na cesty pripraviť a sprevádzať pútnikov. Pravdou je, že príprava púte zahŕňa množstvo času, ktorého náplň si bežný človek ani nevie predstaviť. Samotná logistika pri vybavovaní ubytovania, prepravy, príprava katechéz a kázní atď., na to všetko treba veľa času. Odmenou vám všetkým nech je aj to, že tým, že mi vytvárate podmienky, máte účasť na duchovných dobrách všetkých pútnikov, ktorých sprevádzam a to najdôležitejšie, že na všetkých púťach sa nie len za vás modlím, ale že vo vašom mene prednášam vaše úmysly, akoby ste tam na posvätných miestach sami boli prítomní.
K spovedaniu chorých by som rád podotkol, že spovede k prvým piatkom sú vždy v oznamoch avizované a chcem poprosiť o pozornosť, keď ich vyhlasujem. Stáva sa, že spovedný deň je z piatka presunutý na iný deň, čo má vždy konkrétny dôvod a nie každému to vyhovuje a človek môže aj zabudnúť, čo je úplne pochopiteľné. V takýchto prípadoch je nutné sa dohodnúť presne na konkrétnom termíne. Niekedy sa totiž stane, že v dobrej viere niečo prisľúbim, ale nepodarí sa to pre iné povinnosti alebo aj zabudnem ( za čo sa ospravedlňujem), ak sa to neviaže na presný čas. Práve preto sú vyhlasované presné spovedné dni, ktoré sú garanciou, že vtedy sa budem venovať len chorým. Zomierajúcich samozrejme kedykoľvek.
K spovedaniu ostatných. Ak sa nestihnete v týždni prvého piatku, treba prísť hneď po sv.omši a zistiť, kedy sa bude dať vyspovedať.
Pastoračná farská rada. Na budúcu nedeľu bude zverejnené jej zloženie.
Zapisovanie detí k prvému sv.prijímaniu (v novom šk.roku) je v sakristii.
• Knihu Úcta svätých k Panne Márii si možno vyzdvihnúť po sv.omši.
Spoznaj svoju farnosť- správna odpoveď na otázku z minulej nedele. Otázka znela, či máme k dispozícii fakt, o ktorý sa môžeme bez pochybnosti oprieť, aby sme prišli k odpovedi na otázku, o akého svätca ide ( socha na križovatke v Merašiciach). Správne postupovali tí, ktorí nehádali meno svätca, ale odpovedali: áno, máme k dispozícii fakty, sú to viditeľné atribúty. V tomto prípade ide o 3 a kombináciou všetkých 3 môžeme prísť k identifikácii svätca. Oblečenie vznešeného človeka, kniha a palmová ratolesť. Prvé dve z nich môže mať aj sv. Vendelín aj sv. Vít, avšak palmovú ratolesť môže mať len ten, kto z nich bol mučeníkom a to je sv. Vít.
• Požiadavkou synodálnych stretnutí boli aj kratšie kázne. Bez ohľadu na to, čo si o tom myslím ( a moju mienku poznáte), od dnešnej  nedele skracujem nedeľné homílie.

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 14.8.2022

FARSKÉ OZNAMY Na 20.nedeľu v cezročnom období 14. 8. 2022 pondelok 15. 8. 2022 liturgický …