Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 11.9.2022

Farské oznamy 11.9.2022

FARSKÉ OZNAMY
Na 24.nedeľu v cezročnom období 11. 9. 2022

pondelok
12. 9. 2022 liturgický kalendár:Najsvätejšieho mena Mária, ľubovoľná spomienka
17.30 Merašice- modlitbu ruženca vedie kňaz
18.00 Merašice + rodičia,syn a ostatní + z rod.Danišíkovej

utorok
13. 9. 2022 Liturgický kalendár: sv. Jana Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
17.30 Merašice- ruženec ku sv. Michalovi, archanjelovi
18.00 Merašice + Miloš Ondrejka,+ syn, + rod.z oboch strán, + rod.Husárová a + Mária Mihálová

streda
14. 9. 2022 liturgický kalendár: POVÝŠENIE SV.KRÍŽA, sviatok
9.00 Kapince za duše v očistci

štvrtok
15.9. 2022 liturgický kalendár: SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA, slávnosť
8.00 Biskupová + Elena Konečná a všetci + z rodiny
9.30 Kapince na úmysel celebranta
11.00 Merašice + Daniel Kopún a star.rod.z oboch strán

Piatok
16. 9. 2022 liturgický kalendár: Sv. Kornela, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov,spomienka
17.00 Merašice- poklona Sviatosti Oltárnej
18.00 Merašice + Vít a Jolana Fázikoví, Mária a Leopold Schueltoví

Sobota
17.9.2022 liturgický kalendár:féria

Nedeľa
18.9.2022 Liturgický kalendár: Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období
8.00 Biskupová + Vladimír Kupec a rodičia
9.30 Kapince + rodičia Brandysoví
11.00 Merašice za farníkov

• Kto by si potreboval skontrolovať termín slávenia sv.omše, hneď po sv.omši v sakristii tak môže urobiť.
• Zapisovanie detí k prvému sv.prijímaniu (v novom šk.roku) je v sakristii.
• Kniha Úcta svätých k Panne Márii- je ešte k dispozícii.
• Zverejnenie zloženia farskej pastoračnej rady sa posúva o týždeň.
• Zbierka na energie na budúcu nedeľu.
• Časopis Moja arcidiecéza si možno vyzdvihnúť v sakristii.
• Hody v Biskupovej budeme sláviť v nedeľu 25.9.2022 + posviacka drevorezby sv.Michala, archanjela pred kostolom.

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 14.8.2022

FARSKÉ OZNAMY Na 20.nedeľu v cezročnom období 14. 8. 2022 pondelok 15. 8. 2022 liturgický …