Aktuálne správy
Domov / Nezaradené / Farské oznamy 2.10.2022

Farské oznamy 2.10.2022

FARSKÉ OZNAMY
Na 27.nedeľu v cezročnom období 2. 10. 2022

pondelok
3. 10. 2022 liturgický kalendár:féria
18.00 Merašice + rod.Pogádyová,Miklovičová,Grolmusová

utorok
4. 10. 2022 Liturgický kalendár: sv. Františka Assiského, spomienka
18.00 Merašice + rod.Pogádyová,Rybanská,Kováčová

streda
5. 10. 2022 Liturgický kalenár: sv. Faustíny Kowalskej,panny, ľubovoľná spomienka
18.00 Kapince + Marta Kajzerová

štvrtok
6.10. 2022 liturgický kalendár: Sv. Bruna,kňaza, spomienka
18.00 Biskupová + Koloman a Františka Knížatoví a + z rodiny

Piatok
7. 10. 2022 liturgický kalendár: Ružencovej Panny Márie, spomienka
18.00 Merašice za členov ružencových spoločenstiev našej farnosti

Sobota
8.10.2022 liturgický kalendár: féria
8.00 Merašice + rod.Mária a Anton Kupcoví

Nedeľa
9.10.2022 Liturgický kalendár: Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období
8.00 Biskupová + Jozef Konečný
9.30 Kapince + Jozef Homola
11.00 Merašice za farníkov

SPOVEDANIE v týždni: hodinu pred sv.omšami, chorých v piatok dopoludnia.
Stretnutie ružencových spoločenstiev z Merašíc bude v piatok 7.10.vo farskom kostole. Program: 17.25 modlitba ruženca- vedie kňaz, katechéza počas sv. omše, po sv.omši pobožnosť pri Lurdskej jaskynke.
• Mesiac október je mesiacom modlitby ruženca. Povzbudzujem vás k tejto rozjímavej modlitbe, ktorá priniesla a prináša ovocie svätosti v životoch množstva ľudí. Berme do rúk ruženec s vierou a dôverou, že na príhovor Preblahoslavenej Panny Márie nás Pán obdarí množstvom milostí.
PASTORAČNÁ RADA FARNOSTI MERAŠICE. Prvé zasadnutie bude v piatok 14.10. po sv.omši.
• Správy o požehnaní mariánskeho stĺpa na „Lužbetke“ a sochy sv.Michala, archanjela, v Biskupovej, sú na farskej webovej stránke a na nástenke.
MIMORIADNA ZBIERKA na opravu strechy farského kostola v Merašiciach začne od 10.októbra. Priebeh zbierky tak, ako bolo aj pri predošlých zbierkach. Podrobné informácie v liste, ktorý dostanete v nasledujúcich dňoch. Aj touto cestou prosím o vaše milodary. Úprimné Pán Boh zaplať za každú formu pomoci.

 

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 18.9.2022

  FARSKÉ OZNAMY Na 25.nedeľu v cezročnom období 18. 9. 2022 pondelok 19. 9. 2022 …