Aktuálne správy
Domov / Aktuálne / Posvätili sme nový mariánsky stĺp!

Posvätili sme nový mariánsky stĺp!

15.septembra 2022 na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, hlohovecký dekan Mgr. J.Schwarz spolu s vdp.Ľ. Malým, správcom farnosti Merašice, posvätili nový mariánsky stĺp na mieste, ktoré sa nazýva “ Lužbetka“ ( v katastri obce Kapince, ktorá je filiálkou farnosti Merašice).

Mariánsky stĺp dala vyhotoviť a darovala rodina p. Stanislava Kupca ( pochádza z Biskupovej). Nová socha umiestnená na stĺpe je dovezená z Talianska a zobrazuje Pannu Máriu Lurdskú. 

Na slávnosti, ktorá začala o 15.00, sa zúčastnilo viac ako 100 veriacich. Obrady viedol vdp.dekan, ktorý sa zhromaždeniu i prihovoril. Miestny správca farnosti privítal všetkých prítomných a vo svojom príhovore priblížil tradíciu vzniku miesta “ Lužbetka“ a stručnú históriu stavby mariánskych stĺpov. Po skončení posviacky nasledovalo občerstvenie.

Nápis na stĺpe: “ Na väčšiu česť a slávu Božiu, ku cti Preblahoslavenej Panny Márie, venuje rodina Stanislava Kupca . 15.september 2022. Posvätil vdp.Mgr. Ľudovít Malý.“

Správca farnosti Merašice týmto ďakuje:

  • vdp.dekanovi za jeho účasť
  • p. S.Kupcovi za tento vzácny dar ako aj za úpravu okolia stĺpa
  • tým, ktorí pomáhali pre realizácii výroby, umiestnenia stĺpa a úpravy okolia
  • p. predsedovi družstva Nové Sady za povolenie a za osobnú účasť na posviacke
  • p.starostke obce Kapince za osobnú účasť na posviacke
  • p.kostolníkovi Gráčikovi z Biskupovej a jeho rodine za pomoc pri organizovaní a zdokumentovaní podujatia
  • všetkým za účasť
  • tým, ktorí darovali občerstvenie

Na pamiatku posviacky boli vytlačené pamätné obrázky.

Inštalovanie nového mariánskeho stĺpa je dôkazom, že aj dnes sa nájdu veriaci, ktorí z vďačnosti Pánu Bohu stavajú tieto stavby, ktoré sa stávajú pamätníkmi viery a nositeľmi kresťanského  posolstva pre budúce generácie.

Miesto sa stáva obľúbeným cieľom pre ľudí, o čom svedčia kvety a zažaté sviece, ktoré sú viditeľné najmä po zotmení aj z neďalekej hlavnej cesty.   

 

 

O správca farnosti

pozri tiež

Červená streda 22.11.2023 ( program v našej farnosti)

Červená streda 22.11.2023. Venovaná je prenasledovaným kresťanom. Nadácia Pomoc trpiacej Cirkvi ACN Slovensko aj tento …