Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 16.10.2022

Farské oznamy 16.10.2022

FARSKÉ OZNAMY
Na 29.nedeľu v cezročnom období 16. 10. 2022

pondelok
17. 10. 2022 liturgický kalendár:sv.Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka
17.30 Merašice- modlitba ruženca- vedie kňaz
18.00 Merašice + Júlia a Jozef Stateční a + z rod.z oboch strán

utorok
18. 10. 2022 Liturgický kalendár: sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok
17.30 Merašice- Milión detí sa modlí ruženec za jednotu a mier
18.00 Merašice + starí rod.Korchanoví a Majgotoví a + deti

streda
19. 10. 2022 Liturgický kalendár: féria

štvrtok
20.10. 2022 liturgický kalendár: féria

Piatok
21. 10. 2022 liturgický kalendár: féria

Sobota
22.10.2022 liturgický kalendár: sv. Jána Pavla II., ľubovoľná spomienka

Nedeľa
23.10.2022 požehnanie sviec Liturgický kalendár: Tridsiata nedeľa v cezročnom období

8.00 Biskupová + rod.Jakubičkoví a Klukoví a + z rodiny
9.30 Kapince za farníkov
11.00 Merašice + Marta Kajzerová ( krst po sv.omši)
• Zbierka na energie je dnes. Pán Boh zaplať za milodary.
• Dnes o 15.00 v Biskupovej modlitba ruženca a poklona Sviatosti Oltárnej.
Budúca nedeľa 23.10. je Misijná nedeľa. Zbierka na misie bude venovaná farnostiam v Kambodži, ktoré sa venujú zdravotne postihnutým ľuďom.
• Na budúcu nedeľu bude požehnanie sviec.
Milión detí sa modlí ruženec za jednotu a mier v utorok 18.10.2022. Plagátiky pre rodičov si vyzdvihnite v sakristii.

MIMORIADNA ZBIERKA na opravu strechy farského kostola v Merašiciach začala. Priebeh zbierky tak, ako bolo aj pri predošlých zbierkach. Úprimné Pán Boh zaplať za každú formu pomoci.
Zasadnutie Farskej pastoračnej rady bolo v piatok 14.10.2022. Navrhnutých bolo viac ako 20 návrhov. Postupne sa budeme zaoberať podrobne každým z nich. Ako prvé v poradí rada odsúhlasila:
– zapojiť do modlitby ruženca pred omšami deti
– vianočné koledovanie
– slávenie sv.omší za účasti detí ( tzv.“detské omše“)
– založenie občianskeho združenia
– farský ples
– revitalizácia okolia kostola a farskej budovy
Farská pastoračná rada ( FPR) je príležitosťou pre laikov, aby vyjadrili svoje nápady a podnety , ktoré majú slúžiť na prebudenie, oživenie či obohatenie spoločného kráčania farského spoločenstva. Členom FPR ďakujem za to, že prijali pozvanie a tak darovali svoj záujem, čas a už aj prvé podnety. Nech Pán požehná toto spoločné dielo pre dobro celej farnosti. Ako súčasť synodálnej reflexie správca farnosti reaguje na podnety ohľadom dlhších kázní tak, že od dnešnej nedele sa skrátia kázne. Vysvetlenie je nasledovné….

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 24.3.2024

FARSKÉ OZNAMY na Palmovú nedeľu 24. 3. 2024   Pondelok 25. 3. 2024 liturgický kalendár: …