Aktuálne správy

FARSKÉ OZNAMY
Na 30.nedeľu v cezročnom období 23. 10. 2022

pondelok
24. 10. 2022 liturgický kalendár: féria
9.00 Kapince na úmysel 
9.30- 17.00 celodenná poklona Sviatosti Oltárnej
17.00- ukončenie poklony- Eucharistické požehnanie

utorok
25. 10. 2022 Liturgický kalendár: féria
16.30 Merašice- ruženec , vedie kňaz
17.00 Merašice + rodičia Krešoví

streda
26. 10. 2022 Liturgický kalenár: féria
17.00 Merašice + Jozef Karola ( 1.výr.)

štvrtok
27.10. 2022 liturgický kalendár: féria
16.30 Biskupová modlitba ruženca- vedie kňaz
17.00 Biskupová + Gejza a Margita Kucharoví, syn, zať, nevesta, star.rod.

Piatok
28. 10. 2022 liturgický kalendár: Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok
17.00 Merašice + Milan Laták

Sobota
29.10.2022  liturgický kalendár: féria
8.00 Merašice + Iveta Šišková

Nedeľa
30.10.2022 Liturgický kalendár: Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období
8.00 Biskupová + Štefan a Jolana Kupcoví
9.30 Kapince + Michal, Veronika a ich + rodičia a star.rodičia
11.00 Merašice za farníkov

• Dnes požehnávam sviece.
• Dnes možno prispieť milodarom na misie, keďže dnes sa slávi Misijná nedeľa. Pán Boh zaplať za milodary.
• Dnes o 15.00 v Biskupovej modlitba ruženca a poklona Sviatosti Oltárnej.
Celodenná poklona Sviatosti Oltárnej ( predpísaná) bude v Kapinciach zajtra 24.10. v čase 9.00-17.00.
Biblická katechéza (dospelí) bude v utorok 25.10.po sv.omši v Merašiciach.
Katechéza pre prvoprijímajúce deti bude v piatok 28.10.v Merašiciach o 17.00.
Zasadnutie Farskej pastoračnej rady bude v piatok 4.11.2022 v Merašiciach.
• Poďakovanie: za účasť na aktivite Milión detí sa modlí ruženec za jednotu a mier v utorok 18.10.2022. Prišlo nám 16 detí a kostolík sa vcelku pekne zaplnil aj dospelými. Po sv.omši sa deti odfotili pri Lurdskej jaskynke s duchovným otcom a deti dostali od neho na pamiatku ruženec z Fatimy.
• MIMORIADNA ZBIERKA na opravu strechy farského kostola v Merašiciach prebieha. Úprimné Pán Boh zaplať za každú formu pomoci.
LITURGICKÉ OKIENKO. Od dnešnej nedele zavádzam pri všetkých nedeľných sv.omšiach komentár k nedeľným čítaniam, ktorého cieľom bude pomôcť vám veriacim zorientovať sa a lepšie zachytiť hlavnú myšlienku prvého čítania, žalmu a druhého čítania. V praxi to bude vypadať takto: po úvodnej modlitbe dňa si všetci sadnú a lektor prečíta najprv stručné a jednoduché komentáre a potom začnú vlastné čítania. Verím, že tento krok napomôže lepšie prežívanie Bohoslužby slova a aktívnejšiu účasť veriacich na liturgii.
LITURGICKÉ OKIENKO. Ďalším prídavkom od budúcej nedele bude LITURGICKÁ KATECHÉZA. Stručne formulovaná bude zaznievať pri nedeľných oznamoch. Jej cieľom je pomôcť vám veriacim naučiť sa, prípadne znovuobjaviť krásu a pravdivosť liturgie skrze poznávanie liturgických symbolov, giest, jednoducho všetkého dôležitého, čo sa používa v liturgii. Realita je taká, že mnohí veriaci nerozumejú symbolom, gestám ani samotnej liturgii. Takto budete mať jedinečnú možnosť. Týmto odpovedám na priamu výzvu pápeža Františka, aby sme sa venovali liturgickej formácii veriacich. A začíname od základov, na budú nedeľu: dôležitosť kostola a kostol ako symbol.

 

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 26.2.2023

FARSKÉ OZNAMY Na Prvú pôstnu nedeľu 26. 2. 2023 Pondelok 27. 2. 2023 liturgický kalendár: …