Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 6.11.2022

Farské oznamy 6.11.2022

FARSKÉ OZNAMY
Na 32.nedeľu v cezročnom období 6. 11. 2022

pondelok
7. 11. 2022 liturgický kalendár: féria
9.30 rekolekcia v HC
17.00 Merašice za zdravie a Božiu pomoc

utorok
8. 11. 2022 Liturgický kalendár: féria
17.00 Merašice + Juraja Želmíra Hromuľákoví, star.rod.z oboch strán

streda
9. 11. 2022 Liturgický kalendár: Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok
9.00 Kapince za duše v očistci

štvrtok
10.11. 2022 liturgický kalendár: sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka
17.00 Biskupová + Emil a Rozália Kupcoví a dcéra Lýdia

Piatok
11. 11. 2022 liturgický kalendár: Sv. Martina z Tours biskupa, spomienka
17.00 Merašice za dobrodincov opravy strechy farského kostola- SLÁVNOSŤ PATROCÍNIA

Sobota
12.1.2022 liturgický kalendár: sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka
8.00 Merašice + Eliáš Pogády, Mária a + syn Jozef

Nedeľa
13.11.2022 Liturgický kalendár: Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období
8.00 Biskupová + Ján, Margita,Vladimír a Silvia Jakubičkoví a + Augustín Kupec
9.30 Kapince + Martin Plaštiak a jeho + rodičia
10.30 Merašice za farníkov, SLÁVNOSTNÁ – HODY

Slávnosť patrocínia farského kostola- v piatok 11.11. slávnosť sv. Martina ( možnosť získať odpustky). Táto sv.omša bude za účasti detí ( tzv.“detská sv.omša).
HODY v Merašiciach budú v nedeľu 13.11. , slávnostná sv.omša o 10.30. Po sv.omši pred kostolom AGAPÉ ( prosím o pomoc pri príprave občerstvenia).
Zasadnutie Farskej pastoračnej rady bolo v piatok 4.11. Zo zasadnutia: deti sa budú modlievať sv.ruženec pred sv.omšou raz za 2 týždne, zavádzame tzv.detské sv.omše- prvá bude v piatok 11.11., budeme organizovať farský ples, chceli by sme organizovať koledovanie po domoch alebo jasličkovú pobožnosť, uvažuje sa o založení OZ. Kto by chcel pomôcť v niektorej z týchto vecí, nech sa prihlási.
• MIMORIADNA ZBIERKA na opravu strechy farského kostola v Merašiciach prebieha. Úprimné Pán Boh zaplať.
LITURGICKÁ KATECHÉZA. Dôležitosť, jedinečnosť a posvätnosť kostola vychádza z toho, že sa v ňom schádzajú veriaci- živé kamene Božieho domu, ktorým je Cirkev, aby slávili najmä najsvätejšie tajomstvo – Eucharistiu, ktorá je tajomným sprítomnením Ježišovho vykupiteľského diela. Tomuto úkonu, čiže sv.omši sa nevyrovná žiadny iný úkon Cirkvi a tento úkon je prameňom všetkej sily, prichádzajúcej z Neba. Zároveň práve pri sv.omši je jedinečným spôsobom viditeľné farské spoločenstvo a účasťou na sv.omši sa aj buduje a upevňuje v jednote.
• Knižné okienko. Tip na vianočný darček, knihy pre deti: Nebeský dar ( príbeh o narodení Ježiša), v Ježiškovej škole, Abecedou k Bohu ( cena jednej knihy je 3, 50 Eur).

 

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 27.8.2023

FARSKÉ OZNAMY na Dvadsiatu prvú nedeľu v cezročnom období 27. 8. 2023   Pondelok 28. …