Aktuálne správy
Domov / Nezaradené / Farské oznamy 18.12.2022

Farské oznamy 18.12.2022

FARSKÉ OZNAMY
Na Štvrtú adventnú nedeľu 18. 12. 2022

pondelok
19. 12. 2022 liturgický kalendár: féria
13.00 Merašice + Pavol Chalány, pohrebná

utorok
20. 12. 2022 Liturgický kalendár: féria

streda
21. 12. 2022 Liturgický kalenár: féria
17.00 Kapince za duše v očistci

štvrtok
22.12. 2022 liturgický kalendár: féria
17.00 Biskupová za prenasledovaných kresťanov a kresťanov na Blízkom a Ďalekom východe

Piatok
23. 12. 2022 liturgický kalendár: féria
17.00 Merašice za trpiacich, starých a chorých

Sobota
24.12.2022 liturgický kalendár: féria
21.00 Merašice na úmysel celebranta ( vigília Slávnosti Narodenia Pána)

Nedeľa
25.12.2022 Liturgický kalendár: NARODENIE PÁNA, slávnosť
8.00 Biskupová + Felix a Veronika Knížatoví a syn Peter
9.30 Kapince za mier a pokoj vo svete
11.00 Merašice za farníkov

• Dnes je zbierka na energie. Pán Boh zaplať.
SPOVEDANIE v týždni nasledujúcom: pol hodinu pred sv.omšami, na požiadanie, dohodou ( pre pracujúcich aj v neskorších večerných hodinách- dohodou), Chorých v piatok 23.12.dopoludnia.
Betlehemské svetlo. 24.12.vo farskom kostole od 9.00.
Liturgická katechéza. Po zaujatí nášho miesta v kostole má náš zrak spočinúť tam, kde sa bude sláviť sv. omša- na oltár. Tento oltár je hlavným oltárom a najdôležitejším znakom v kostole, je znakom Krista. Na oltári položené dary chleba a vína budú premenené na Kristovo telo a krv a my ich môžeme prijímať. Preto sa aj Eucharistia nazýva aj Sviatosť Oltárna, lebo „vznikla“ práve na oltári.
• V tomto roku sme zaviedli novinky: krátke liturgické komentáre, ktoré sa čítajú každú nedeľu skôr, ako lektor začne čítať prvé čítanie a ktorých zmyslom je zvýrazniť hlavné myšlienky jednotlivých čítaní a tak nám pomôcť sústrediť sa na počúvanie Božieho slova. Zaviedli sme aj krátku liturgickú katechézu v rámci farských oznamov, ktorá nám má pomôcť naučiť sa rozumieť liturgickým symbolom, znakom a gestám a tak mať aktívnejšiu účasť na liturgii. Zároveň je pomôckou vnikať do slávených tajomstiev. Dnes zavádzam aj tretiu novinku:
Umelecké okienko. Príležitostne, čiže nie každú nedeľu, si stručne predstavíme nejaké hodnotné výtvarné dielo ( väčšinou sakrálne). Možno sa pýtať, či to potrebujeme a podobne. Umenie kultivuje ducha. Nie len v galériách, ale aj v našich chrámoch sú často umelecké diela, ktorým bežný človek nerozumie. Nepôjde o odborné komentáre, ale o stručné a jednoduché uvedenie do čítania základných znakov umeleckých diel s cieľom aspoň trocha porozumieť a tak vychutnať krásu. Zároveň chcem aspoň trocha umožniť vám vidieť niečo, k čomu sa z rôznych dôvodov väčšina z vás nedostanete. V množstve gýčov a otrasných povrchných zobrazení, ktoré na nás denne doliehajú z mnohých strán, je pohľad na umelecké dielo možnosťou pozdvihnúť ducha a pre veriaceho aj duše k Bohu v modlitbe.
Dnes vidíte pred sebou na stojane kópiu obrazu Zvestovanie od talianskeho autora Lorenza Monaca ( kamaldulského mnícha)z počiatku 15.storočia. Gotický obraz žiari farebnosťou ( modrá- farba viery, Panna Mária žena viery; ružová- radosť, farba anjela- radostná zvesť; zlatá- farba neba, Boha Otca- všadeprítomný Boh). Pri pohľade na obraz nevnímame len to, čo zachytáva, ale ako na nás celý obraz pôsobí. A tak okrem farebnosti vidíme pre gotiku typické štíhle, pretiahnuté postavy- dôstojnosť, tajomnosť, ktoré sa akoby vznášajú a aj výraz ich tvárí, ktoré priam pozývajú k modlitbe. Dôležité je aspoň chvíľu pred obrazom stáť a nechať ho na seba pôsobiť. ( Kópiu vidíte aj na titulke oznamov na webstránke).

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 10.9.2023

FARSKÉ OZNAMY na Dvadsiatu tretiu nedeľu v cezročnom období 10. 9. 2023   Pondelok 11. …