Aktuálne správy
Domov / Nezaradené / Farské oznamy 25.12.2022

Farské oznamy 25.12.2022

FARSKÉ OZNAMY
Na slávnosť Narodenia Pána 25. 12. 2022

pondelok
26. 12. 2022 liturgický kalendár: sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok
8.00 Biskupová + Štefana Jolana Kupcoví,Augustín,Vladimír,Melánia
9.30 Kapince na úmysel celebranta
11.00 Merašice + Štefan Farkaš, + z rod.Rudolfa Majgota a ich + deti

utorok
27. 12. 2022 Liturgický kalendár: sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sviatok
17.00 Merašice + Pavlína Strešíková

streda
28. 12. 2022 Liturgický kalenár: sv. Neviniatok, mučeníkov, sviatok
9.30 Kapince za prenasledovaných kresťanov a trpiacich pre vieru

štvrtok
29.12. 2022 liturgický kalendár: Piaty deň v Oktáve narodenia Pána

Piatok
30. 12. 2022 liturgický kalendár: Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, sviatok
17.00 Biskupová za všetky rodiny našej farnosti
18.00 Merašice + Stanislava Jakubičková

Sobota
31.12.2022 liturgický kalendár: Siedmy deň v Oktáve narodenia Pána
17.00 Merašice za zdravie a Božiu pomoc celej rodine

Nedeľa
1.1.2023 Liturgický kalendár: SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE, BOHORODIČKY
8.00 Biskupová za náš národ, za svetlo Ducha Svätého pre tých, čo nás spravujú, za pokoj v našej spoločnosti a za trpiacich
9.30 Kapince + Helena,Emil,Mária,Jozef
11.00 Merašice za farníkov

Dnes farský kostol otvorený od 15.00 ( prechádzka, rodiny s deťmi). O 15.30 vo farskom kostole modlitba ruženca a spievané koledy ( medzi desiatkami) a následne poklona Sviatosti Oltárnej s požehnaním.
Ďakovné Te Deum na konci roka: 31.12.2022 o 17.00. Po sv. omši bude prečítaná štatistika a zhodnotenie farského života v uplynulom roku.
Zapisujem úmysly sv.omší na január a február 2023 ( maximálne 2 úmysly na jednu rodinu, ak bude na lístku viac, nebudú zapísané).
Úprimne ďakujem tým, ktorí darovali v uplynulom roku svoj čas a schopnosti, aby poslúžili vo farnosti: p.kostolníci, miništranti, lektori, vyzdobujúci kostol i jeho okolie, upratujúci, brigádnici, členovia ER a PR,p.starosta a OÚ, darcom stromčekov a tým, čo realizovali vianočnú výzdobu. Zvlášť ďakujem za ochotu tým ľuďom, ktorí prišli a opýtali sa, či nie je potrebné s niečím pomôcť.
Liturgická katechéza: kazateľnici sa odborne hovorí ambóna a stretávame sa aj s názvom „ oltár“ Božieho slova. Nie je to žiadna tribúna , ani rečnícky pult. Je to miesto, odkiaľ zaznieva Božie slovo, ktoré počúvame sediac, ako učeníci a stojačky ( evanjelium) na znak úcty ku Kristovi, ktorý k nám počas čítania evanjelia priamo hovorí.
Záujemcovia o požehnanie príbytku nech sa nahlásia v sakristii.
• Na Nový rok 1.1.2023 pri sv.omšiach budeme vzývať Ducha Svätého.

Radosť vianočnej Svätej noci, ktorá patrí všetkým ľuďom ( por.Lk 2,10), nech je aj vašou radosťou nie len počas vianočných dní. Na milosti plné Vianoce vám všetkým vyprosujem.           Mgr. Ľudovít Malý, správca farnosti 

 

O správca farnosti

pozri tiež

Celodenná poklona v Biskupovej 27.5.2023

Pozývame vás na celodennú poklonu Sviatosti Oltárnej v Biskupovej v sobotu 27.5.2023. O 9.00 sv.omša, …