Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 1.1.2023

Farské oznamy 1.1.2023

FARSKÉ OZNAMY
Na slávnosť Panny Márie Bohorodičky 1. 1. 2023

pondelok
2. 1. 2023 liturgický kalendár: sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánzskeho,biskupov a učiteľov Cirkvi,spomienka
16.30 Merašice modlitba ruženca za dar mieru a pokoja- vedie kňaz
17.00 Merašice poďakovanie za 70 rokov života

utorok
3. 1. 2023 Liturgický kalendár: Najsvätejšieho mena Ježiš, ľubovoľná spomienka
16.30. Merašice adorácia za dar mieru, pokoja a požehnanie pre svet
17.00 Merašice + Ján Ondrejka

streda
4. 1. 2023 Liturgický kalennár: féria

štvrtok
5.1. 2023 liturgický kalendár: féria

Piatok
6. 1. 2023 liturgický kalendár: ZJAVENIA PÁNA, slávnosť
8.00 Biskupová + Mária a Viliam Knížatoví a + star.rodičia
9.30 Kapince za farníkov
11.00 Merašice + Antónia Balažovičová, + Margita Rybanská sv-omša za účasti detí)

Sobota
7.1.2023 liturgický kalendár: féria

Nedeľa
8.1.2023 Liturgický kalendár: KRST PÁNA, sviatok
8.00 Biskupová + Vojtech a Mária Markusíkoví
9.30 Kapince + Milan Ševčík
11.00 Merašice za farníkov

• Zapísaní na posviacku príbytku v Biskupovej: v týždni, dohodou.
Koledovanie na Troch Kráľov spojené s posviackou príbytkov v Merašiciach 6.1.2023 od 13.30, zapisovanie v sakristii ( rodiny spojiť sa), koledujú deti so správcom farnosti. Podpora chudobných kresťanov v Etiópii.
• Na Slávnosť Zjavenia Pána 6.1. bude posviacka vody.
 Všetkým vám nech je nový rok požehnaný pevnou vierou, pokojom a radosťou z evanjelia.

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 27.8.2023

FARSKÉ OZNAMY na Dvadsiatu prvú nedeľu v cezročnom období 27. 8. 2023   Pondelok 28. …