Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 8.1.2023

Farské oznamy 8.1.2023

FARSKÉ OZNAMY
Na Sviatok Krstu Pána 8. 1. 2023

pondelok
9. 1. 2023 liturgický kalendár: féria
16.30 Merašice modlitba ruženca – vedie kňaz
17.00 + Anna Chovancová

utorok
10. 1. 2023 Liturgický kalendár: féria
16.30. Merašice adorácia pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou
17.00 Merašice + Pavol Pogády a celá rodina

streda
11. 1. 2023 Liturgický kalenár: féria
9.00 Kapince za zdravie a Božiu pomoc pre Maximiliána

štvrtok
12.1. 2023  liturgický kalendár: féria

Piatok
13. 1. 2023 liturgický kalendár: féria
17.00 Merašice + Anna a Rastislav a všetci + z rod.Bulkovej

Sobota
14.1.2023
liturgický kalendár: féria
8.00 Merašice + manžel a syn Ondrejkoví,rod.z oboch str., + z rod.Ondrejková, Boháčová a Husárová

Nedeľa
15.1.2023 Liturgický kalendár: Druhá nedeľa v cezročnom období
8.00 Biskupová + Peter Gráčik a + z rodiny
9.30 Kapince + rodina Kubačková
11.00 Merašice za farníkov

• Zapísaní na posviacku príbytku v Biskupovej: dnes od 14.30 požehnávam.
Biblická katechéza pre dospelých: utorok 10.1.po sv.omši vo farskom kostole.
Katechéza pre prvoprijímajúce deti: v piatok 13.1.po sv.omši vo farskom kostole.
Zbierka na energie na budúcu nedeľu.
Liturgická katechéza: dym z kadidelnice, ktorý sa používa pri slávnostných sv.omšiach ( ale aj pri pohreboch) má svoj konkrétny význam. Dym stúpa hore- symbol našich modlitieb, ktoré „ sa vznášajú“ k Bohu. Vôňa: nevidíme ju a predsa ju cítime, je tu: symbol prítomnosti Ducha Svätého a je to zároveň symbol nábožnosti, nábožný človek „vinia“ prítomnosťou Boha v ňom ( napr. páter Pio voňal).

Koledovanie na Troch Kráľov a posviacka príbytkov v Merašiciach- navštívili sme spolu 17 príbytkov. Ďakujem p. Magde Habánovej za čas a prípravu koledníkov, deťom za účasť ( dostávate pochvalu, tešíme sa z vás). Ďakujem aj vám, ktorí ste nás prijali vo svojich príbytkoch. Mrzí ma, že sme nemali viac času pobudnúť s vami a presuny museli byť rýchlejšie, pretože pôvodne bolo prihlásených 8 rodín, ale v priebehu koledovania sa prihlasovali ďalší, preto toľko času nebolo, boli sme nútení prispôsobiť sa okolnostiam ( budúci tok rozdelíme koledu na 2 dni ). Som rád, že sa nám podarilo zaviesť túto novú tradíciu koledovania v rámci Misijného dňa detí. Deti tým učíme solidárnosti s veľmi chudobnými vo svete, rodiny potešíme prítomnosťou koledníkov a zároveň finančne podporíme ( aj keď len troškou, ale viac ide o gesto a Pán aj málo požehná, ak je to darované z lásky) chudobných- v tomto roku v Etiópii a hlavne oživuje sa povedomie misijného apoštolátu veriacich. Chcem poďakovať Pápežským misijným dielam, ktoré túto a iné podobné aktivity zastrešujú a vždy pripravia skvelé materiály ( použili sme ich 6.1.na farskej sv.omši o 11.00: predstavenie darov koledníkmi i spoločné modlitby). Viac na www.misijnédiela.sk . Ja ako správca farnosti sa veľmi teším, že sme rok vo farnosti začali aj týmto spôsobom.

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 27.8.2023

FARSKÉ OZNAMY na Dvadsiatu prvú nedeľu v cezročnom období 27. 8. 2023   Pondelok 28. …