Aktuálne správy

Naozaj sme tak chudobní?  ( adventné zamyslenie, sobota 4.12.2021)

Za všetko musíme zaplatiť, či už peniazmi alebo námahou, nič nám nik nedá zadarmo. Koľkí takto uvažujú? Naozaj nie je nič, čo sme dostali a dostávame zadarmo? Samozrejme, že je. Láska. Ľudská a najmä tá Božia. Dostávame ju zdarma a ak sa ňou napĺňame, máme ju rozdávať iným, samozrejme nezištne.  Zadarmo ste dostali, …

Čítajte ďalej »

Vzácny dar, tá naša katolícka viera (adventné zamyslenie, piatok 3.12.2021)

Na otázku, čo nám  kresťanská viera prináša, by zrejme zazneli rôzne odpovede. Otázne ale je, koľko z týchto odpovedí by sa približovalo k tomu, čím kresťanská viera vo svojej podstate je. Uzdravenie dvoch slepcov, ako nám ho líči evanjelium ( por. Mt 9, 27-31), názorne ilustruje jeden z najdôležitejších atribútov viery- viera je …

Čítajte ďalej »

Kresťania, prečo spíte? Adventné zamyslenie ( štvrtok 2.12.2021)

Vo chvíľach kríz, temnoty a osobných skúšok je niekedy veľmi ťažké nachádzať Božiu vôľu. Pre takéto momenty jestvuje veľmi silný obraz Ježiša v Getsemanskej záhrade. Doľahla na neho úzkosť a skôr, ako vykročil na cestu utrpenia, ktorú prijal ako Otcovu vôľu, sa modlí. Áno, najprv sa modlí, veľmi vrúcne sa modlí o to, aby …

Čítajte ďalej »

Pritiahnuť k Ježišovi ( adventné zamyslenie 30.11.2021)

Určite nám  nie je ľahostajná  situácia našich súčasníkov, ktorí opúšťajú priestor kresťanskej viery, tobôž, ak ide i našich blízkych. Kladieme si otázku, čo robiť, aby znova objavili krásu a dôležitosť kresťanskej viery v živote. Dnešnému liturgickému oslávencovi sv. Ondrejovi, apoštolovi,  sa podarilo  priviesť jeho brata sv. Petra k Ježišovi ( …

Čítajte ďalej »

Takú vieru som nenašiel…( adventné zamyslenie 29.11.2021)

Milí bratia a sestry! Slová Ježišovej pochvaly na adresu stotníkovej viery by nás mali viesť k úvahe a našej viere. Stotník bol rímsky vojak  a predsa Pán jeho vieru vyzdvihuje nad vieru celého Izraela.  A to nie je všetko. Sláva stotníkovej viery sa nesie celými dejinami, keďže slová tohto pohana sú oddávna súčasťou liturgie sv. …

Čítajte ďalej »