Aktuálne správy

Štatistika a hospodárenie farnosti za r.2020

Štatistické údaje farnosti Merašice za r.2020 Počet krstov: 6 ( z toho 4 chlapci; 4 z Merašíc, 2 z Biskupovej) Počet pobirmovaných: 0 Počet prvoprijímajúcich: 7 ( z toho z Merašíc 3, z Biskupovej 4; 5 chlapcov, 2 dievčatá) Počet sv. prijímaní za rok: 9000 ( zaokrúhlene) Počet sobášov: 3 …

Čítajte ďalej »

Prečo máme také ťažkosti pri odovzdávaní viery iným? ( zamyslenie k 2.nedeli v cezročnom období)

Prečo máme také ťažkosti pri odovzdávaní viery iným? Osobnosti viery a svätci boli ľuďmi, ktorí celý život hľadali Boha. Toto hľadanie je neustály pohyb ( nie vo fyzickom zmysle). Kresťanstvo je nasledovaním Ježiša, preto je to pohyb. Stúpencov Ježiša na počiatku volali „ cesta“. Opäť je tu zdôraznený pohyb. Ak …

Čítajte ďalej »

Utiekať sa do istoty Božieho dieťaťa ! ( príhovor správcu farnosti Merašice)

Ako nemyslieť na svoj krst v deň sviatku Krstu Krista Pána? Ponajprv je tu realita mnohých pokrstených, ktorí, bohužiaľ, hodnotu svojho krstu neuveriteľným spôsob znížili až tak, že sa v ich myslení dostala ďaleko za perifériu ich záujmov. Dôsledkom tohto stavu je, že krst nemá žiadny alebo minimálny dopad na …

Čítajte ďalej »

Aktuálne informácie pre farníkov!

Na základe platných nariadení z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie je od 1.1.2021- 24.1.2021 zakázané sláviť verejné bohoslužby. Z tohto dôvodu sa budú sláviť sv. omše každý deň len vo farskom kostole bez účasti veriacich. Príslušné úmysly budú uvedené vo farských oznamoch. Vybavovanie potrebných záležitostí len telefonicky: 033/744 83 05; 0911-383 …

Čítajte ďalej »

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska na Nový rok!

PASTIERSKY LIST Konferencie biskupov Slovenska Nový rok 2021 – rok sčítania obyvateľstva Drahí bratia a sestry! Dnes je Nový rok 2021. Tento deň je u nás významovo veľmi bohatý: Je cirkevnou slávnosťou Panny Márie Bohorodičky a svetovým dňom modlitieb za pokoj. Z občianskeho hľadiska je začiatkom nového kalendárneho roka aj Dňom vzniku …

Čítajte ďalej »