Aktuálne správy

Rok 2014 v živote farnosti

1.7.2014 Začiatok pôsobenia nového správcu farnosti vdp. Mgr. Ľudovíta Malého ( na predošlom pôsobisku v Novom Meste nad Váhom pôsobil ako dekan 5 rokov). 27.7. 2014 verejné zhromaždenie s veriacimi v Merašiciach ohľadom návrhu odpredaja nehnuteľnosti vo vlastníctve farnosti. 3.8.2014 hlasovanie veriacich v Merašiciach o začatí postupu na predloženie žiadosti k odpredaju nehnuteľnosti. 2.8.2014 slávnosť patrocínia …

Čítajte ďalej »

Sviatosti

KRST- nahlasujú rodičia dieťaťa, ktorí spolu s krstnými rodičmi absolvujú krstnú katechézu. Termín krstu, katechézy a iné podrobnosti, sa dohodnú pri prvom stretnutí so správcom farnosti. V zmysle platných predpisov krst sa slávi na území farnosti trvalého pobytu rodičov dieťaťa ( vlastná farnosť). V prípade krstu na území inej farnosti je potrebné písomné prepustenie …

Čítajte ďalej »