Aktuálne správy

Spovedanie pred Veľkou nocou, Liturgické slávenia vo Veľkom týždni

  SLÁVENIE SVIATOSTI ZMIERENIA PRED VEĽKOU NOCOU Merašice štvrtok 26.3.2015 16.30-18.00 Biskupová štvrtok 26.3.2015 17.00- 18.00 Kapince štvrtok 26.3.2015 17.00- 18.00 chorí v stredu 1. 4. 2015 dopoludnia Individuálne si možno dohodnúť spoveď so správcom farnosti aj telefonicky. LITURGICKÉ SLÁVENIA VO VEĽKOM TÝŽDNI KVETNÁ NEDEĽA 29. 3. 2015 Slávnostná sv. …

Čítajte ďalej »

Rozpis spovedania pred Veľkou nocou 2015 v dekanáte

  21.3. So 9.30-12.00 Kľačany, Sasinkovo 13.30-16.00,14.00-16.00 Pastuchov,Dol. Trhovište 22.3. Ne 14.30-16.30 Bojničky,Šalgočka 23.3. Po 16.30-18.00 Hor. Trhovište Tepličky,Dol. Otrokovce 24.3. Ut 16.30-18.00 Hor. Otrokovce Tekolďany Orešany 26.3. Št 16.30-18.00, Merašice 17.00-18.00 Biskupová, Kapince 27.3. Pia 15.00-18.00 Rišňovce 28.3. So 9.15-11.45 Dvorníky 13.30-17.00 Hlohovec -farský kostol 14.00-18.30 Hlohovec -Františkáni 29.3. Ne …

Čítajte ďalej »

História

Obec Merašice leží v Trnavskom kraji, v okrese Hlohovec, 13 km východne od okresného mesta. Kataster má rozlohu približne 493,76 ha a relatívny výškový rozdiel okolo 70m. Stred obce leží vo výške 189 m. n. m., chotár obce dosahuje výšku v rozhraní od 160 do 221 m n. m. Obec …

Čítajte ďalej »

Projekt Poštové známky na podporu misií

Milí farníci!  V januári 2015 sa naša farnosť zapojila do projektu podpory misií formou zbierania poštových známok.  Pre tento účel boli   vo všetkých troch  kostoloch umiestnené zberné nádoby, do ktorých môžete priebežne vhadzovať použité poštové známky. Nepoškodené a neodlepené známky je potrebné odstrihnúť s 0,5 cm okrajom. Známky budeme zbierať nepretržite. Vyzbierané …

Čítajte ďalej »

Plánované podujatia na rok 2015

Projekt podpory misií formou zbierania starých známok ( spustenie v januári 2015). Projekt Adopcia srdca ( farnosť bude finančne a modlitbou podporovať  dieťa z Afriky, ktoré pridelí centrum Adopcie srdca…, spustenie február 2015). Spustenie novej farskej webstránky ( marec 2015). Farská púť do Mariazellu 18. 4. 2015. Voľby do ekonomickej rady farnosti ( …

Čítajte ďalej »

Rok 2014 v živote farnosti

1.7.2014 Začiatok pôsobenia nového správcu farnosti vdp. Mgr. Ľudovíta Malého ( na predošlom pôsobisku v Novom Meste nad Váhom pôsobil ako dekan 5 rokov). 27.7. 2014 verejné zhromaždenie s veriacimi v Merašiciach ohľadom návrhu odpredaja nehnuteľnosti vo vlastníctve farnosti. 3.8.2014 hlasovanie veriacich v Merašiciach o začatí postupu na predloženie žiadosti k odpredaju nehnuteľnosti. 2.8.2014 slávnosť patrocínia …

Čítajte ďalej »