Aktuálne správy

Farské oznamy 21.1.2018

FARSKÉ OZNAMY Na Tretiu nedeľu v cezročnom období 21.1.2018 pondelok 22. 1. 2018 liturgický kalendár: Sv. Vincenta, diakona a mučeníka, ľubovoľná spomienka utorok 23. 1. 2018 liturgický kalendár: féria 17.00 Merašice +Michal Candrák a Mária, + z rodiny streda 24. 1. 2018 liturgický kalendár: Sv.Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, …

Čítajte ďalej »

Ten, ktorý hýbe hviezdami

Nie sú len okrasou nebeskej oblohy. Sú znamením Božej starostlivosti. Hviezdy. Posielané  neveriacim, hľadajúcim, pochybujúcim i tým, ktorí aj keď už našli, putujú ďalej. Svietia.  Jedným preto , aby našli cestu k Tomu, ktorý je Svetlom sveta, iným, aby na nej vytrvali.  Svietia, aby svojim jasom vydali svedectvo, že On- Svetlo sveta, …

Čítajte ďalej »

Farské oznamy 7.1.2018

FARSKÉ OZNAMY Na Sviatok Krstu Krista Pána 7.1.2018 pondelok 8. 1. 2018 liturgický kalendár: féria utorok 9. 1. 2018 liturgický kalendár: féria 17.00 Merašice + Rastislav Kuchar streda 10. 1. 2018 liturgický kalendár: féria 17.00 Kapince + rodičia Brandisoví štvrtok 11. 1. 2018 liturgický kalendár: féria piatok 12. 1. 2018 …

Čítajte ďalej »

Čo môžeme priniesť

Aj tento rok, ako každý iný, prinesie veci radostné i smutné. Nechajme bokom rôzne prognózy a                       „ zaručené predpovede“ a zamerajme sa na oveľa dôležitejšiu otázku: čo prinesieme my? Do svojho života, do života našej rodiny, do života svojho okolia. …

Čítajte ďalej »

Výber z podujatí farnosti Merašice a štatistické údaje za rok 2017

Výber z podujatí farnosti Merašice v r.2017 Oprava zvonov farského kostola v Merašiciach Pomazanie chorých v kostoloch v Merašiciach, Kapinciach, Biskupovej Posviacka obnovených zvonov Merašice Farská poklona Merašice Duchovná obnova- téma neresti Farská púť do opátstva Göttweig ( benediktínsky kláštor v Rakúsku) a záhrad v Kittenbergu Prvé sv.prijímanie ( 4 deti) Poklona Biskupová Slávenie 20.výročia kňazskej vysviacky správcu …

Čítajte ďalej »

Farské oznamy 31.12.2017

FARSKÉ OZNAMY Na Nedeľu Svätej rodiny 31.12.2017 pondelok 1. 1. 2018 liturgický kalendár: SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY,slávnosť ( cirkevne prikázaná) 8.00 Biskupová + Jozef Štepka a manželka 9.30 Kapince +Eva Bosáková a + rodina 11.00 Merašice za farníkov utorok 2. 1. 2018 liturgický kalendár: Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského,bisk.a …

Čítajte ďalej »