Aktuálne správy
Domov / Projekty/Pripravujeme

Projekty/Pripravujeme

Duchovná pôstna obnova vo farnosti

Duchovná pôstna obnova Téma: SVIATOSTI Sv. omše o 18.00 vo  farskom kostole v Merašiciach ………………………………………………………………………………………………… PONDELOK 9.3.2020,téma: Kňazská vysviacka, – kazateľ vdp. j. Bašo, na odpočinku UTOROK 10.3.2020,téma: sviatosť pokánia – kazateľ vdp. P. Bacigál, Leopoldov STREDA 11.3.2020, téma: pomazanie chorých – kazateľ vdp. P. Rúčka, Šulekovo ŠTVRTOK 12.3.2020,téma: Eucharistia – kazateľ …

Čítajte ďalej »

Plánované akcie na r. 2019

Plánované podujatia v r. 2019 Farské púte: Maria Taferl v Rakúsku, Hronský Beňadik a Topoľčianky na Slovensku, Trnavská novéna. Duchovné: slávnosť 1.sv. prijímania a birmovka. Katechetické: biblické katechézy, katechézy z cyklu Katechizmus Katolíckej cirkvi. Hospodárske: inštalovanie a posviacka opravenej sochy Panny Márie v Biskupovej- Lurdská jaskynka, maľba fasády kostola v …

Čítajte ďalej »

Pôstna duchovná obnova

DUCHOVNÁ OBNOVA CIRKEV ŽIJE Z EUCHARISTIE Pondelok 19.2.2018 18.00 Merašice , kazateľ vdp.S.Lieskovský, téma: V škole Márie, „Eucharistickej“ženy   Utorok 20.2.2018 18.00 Merašice, kazateľ vdp. P. Bacigál, táma: Cirkev žije z Eucharistie   Streda 21.2.2018 18.00 Merašice,kazateľ vdp. M. Kýška, téma: Eucharistia buduje Cirkev   Štvrtok 22.2.2018 18.00 Merašice, kazateľ vdp. J.Bašo, téma: …

Čítajte ďalej »

Dekanátna púť Po stopách sv.Jána Pavla II.

Pozývame vás na púť dekanátu Hlohovec Po stopách duchovného odkazu sv. Jána Pavla II. KALVARIA ZEBRYDOWSKA- WADOWICE- KRAKOW- LAGIEWNIKY – Sanktuárium sv. JANA PAVLA II.- CZESTOCHOVÁ 26.- 28. 9. 2017 Púť je tematicky zameraná na duchovný odkaz sv. Jána Pavla II. v kontexte jeho mariánskej úcty a odkazu fatimských zjavení. …

Čítajte ďalej »

Posviacka opravených zvonov farského kostola

Zvony živých zvolávajú, mŕtvych oplakávajú a blesky lámu. V nedeľu 19.februára 2017 posvätil správca farnosti Mgr. Ľ. Malý zvony farského kostola v Merašiciach. 9.2.2017 firma BOROKO realizovala opravu spočívajúcu v inštalácii nového technického vybavenia zvonov a nového pohonu zvonov. Na opravu prispeli: ružencové bratstvo, veriaci jednotlivci a rodiny, farnosť Merašice. …

Čítajte ďalej »

Pozvanie naTrnavskú novénu 2016

Každoročne sa v dňoch 13.-21.novembra koná v trnavskej bazilike Trnavská novéna. Tematicky je tohoročná novéna zameraná na milosrdenstvo: Buďte milosrdní ako Otec- milosrdní ako Mária… So záujemcami z  našej farnosťou budeme putovať na Novénu v utorok 15.11.2016. Záujemcovia sa môžu zapísať v sakristii. Link na program novény: http://www.trnava.fara.sk/trnavska-novena

Čítajte ďalej »