Aktuálne správy

Farské oznamy 5.2.2023

FARSKÉ OZNAMY Na Piatu nedeľu v cezročnom období 5. 2. 2023 Pondelok 6. 2. 2023 liturgický kalendár: sv.Pavla Mikiho a spoloč., mučeníkov, spomienka 16.30 Merašice- modlitba ruženca, vedie správca farnosti 17.00 Merašice + Ján Konečný, rod.z oboch strán, ostatní + z rodiny utorok 7. 2. 2023 Liturgický kalendár: féria 16.30 …

Čítajte ďalej »

Farské oznamy 29.1.2023

FARSKÉ OZNAMY Na Štvrtú nedeľu v cezročnom období 29. 1. 2023 Pondelok 30. 1. 2023 liturgický kalendár: féria 17.00 Merašice + star.rod.Kupcoví a Koneční utorok 31. 1. 2023 Liturgický kalendár: sv. Jána Bosca,kňaza, spomienka 17.00 Merašice + Mária a Pavel Chalány streda 1. 2. 2023 Liturgický kalendár: féria 9.00 Kapince …

Čítajte ďalej »

Farské oznamy 22.1.2023

FARSKÉ OZNAMY Na Tretiu nedeľu v cezročnom období 22. 1. 2023 pondelok 23. 1. 2023 liturgický kalendár: féria 14.00 Kapince pohrebná sv.omša 17.00 Merašice + rod.Anton a Mária Kupcoví,st.rod.Pekaroví,Dubeňoví,Kupcoví,Veselí utorok 24. 1. 2023 Liturgický kalendár: sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka 17.00 Merašice + Mária Majgotová streda 25. …

Čítajte ďalej »

Farské oznamy 15.1.2023

  FARSKÉ OZNAMY Na Druhú nedeľu v cezročnom období 15. 1. 2023 pondelok 16. 1. 2023 liturgický kalendár: féria 16.30 Merašice modlitba ruženca – vedie kňaz 17.00 za zdravie a Božiu pomoc utorok 17. 1. 2023 Liturgický kalendár: sv. Antona, opáta, spomienka 16.30. Merašice adorácia pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou 17.00 …

Čítajte ďalej »

Farské oznamy 8.1.2023

FARSKÉ OZNAMY Na Sviatok Krstu Pána 8. 1. 2023 pondelok 9. 1. 2023 liturgický kalendár: féria 16.30 Merašice modlitba ruženca – vedie kňaz 17.00 + Anna Chovancová utorok 10. 1. 2023 Liturgický kalendár: féria 16.30. Merašice adorácia pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou 17.00 Merašice + Pavol Pogády a celá rodina streda …

Čítajte ďalej »

Aký bol život v našej farnosti v r.2022

Aktivity vo farnosti v roku 2022 Úprimné Pán Boh zaplať najmä: p.kostolníkom, miništrantom, lektorom, upratujúcim, brigádnikom, realizátorom výzdoby v kostoloch,  členom ER a PR farnosti, darcom milodarov na opravy strechy a chod kostolov a farnosti. Rád by som upriamil pozornosť na tieto aktivity a novinky v uplynulom roku. V liturgickej …

Čítajte ďalej »