Aktuálne správy
Domov / Farnosť / Spoločenstvá

Spoločenstvá

Ružencové spoločenstvá v našej farnosti

  Informácia o ružencových spoločenstvách v našej farnosti. Biskupová 2 ruže ( 20 a 15 členov) Kapince 1 ruža ( 20 členov) Merašice 2 ruže ( 15 a 20 členov). Ruže vedú ( prečítam teraz mená v oznamoch…). Ďakujem im za ich ochotu a vytrvalosť pri starostlivosti o jednotlivé ruže. …

Čítajte ďalej »

Októbrová duchovná obnova

Duchovná obnova vo farnosti sa konala 28.10  v Kapinciach, 29.10. v Biskupovej, 30.10. v Merašiciach. Program zahŕňal možnosť vyspovedať sa, pokračoval prednáškou S Máriou kontemplovať Krista ( rozbor Apoštolského listu Jána Pavla II. Rosarium virginis Mariae na pokr.), spoločnou modlitbou ruženca, ktorú viedol správca farnosti a slávením sv.omše. Program duchovnej …

Čítajte ďalej »

Stretnutie členov ružencových spoločenstiev

STRETNUTIE ČLENOV RUŽENCOVÝCH SPOLOČENSTIEV Od tohoročného septembra ( 2015) budú v rámci farnosti pravidelné mesačné stretnutia členov ružencových spoločenstiev  so správcom farnosti. Touto cestou všetkých srdečne pozývam. Program bude členený do troch častí: rozbor Apoštolského listu sv. Jána pavla II. Rosarium virginis Mariae, modlitba ruženca, sv. omša. Účasť každého člena …

Čítajte ďalej »

EKONOMICKÁ RADA FARNOSTI MERAŠICE

  Na základe volieb do Ekonomickej rady farnosti Merašice ( ER) zo dňa 28. 6. 2015 a na základe menovania správcom farnosti sa členmi ER stali:   MERAŠICE Pavol Konečný Jozef Tvrdý Rudolf Majgot Ivan Andacký ( menovaný) Blanka Andacká  ( menovaná)   KAPINCE Ladislav Kubačka Peter Laták   BISKUPOVÁ Viliam …

Čítajte ďalej »