Aktuálne správy
Domov / HOMíLIE, PRÍHOVORY SPRÁVCU FARNOSTI

HOMíLIE, PRÍHOVORY SPRÁVCU FARNOSTI

Viac si všímať Pánove príkazy ( adventné zamyslenie 10.12.2021)

  Väčšinou si ľudia pokoj spájajú s oddychom, nestresovaním sa. Prorok Izaiáš ale vidí priamu súvislosť pokoja so zachovávaním Božích príkazov, keď doslova Pán prostredníctvom Izaiáša hovorí: Keby si si bol všímal moje príkazy, tvoj pokoj by bol ako rieka…( por. Iz 48, 17-19). Ako veriaci kresťania dobre vieme, že zlo …

Čítajte ďalej »

Toto potrebujeme veľmi počuť  ( adventné zamyslenie 9.12.20212)

Počas adventu nás sprevádza prorok Izaiáš v rámci prvých čítaní pri slávení svätých omší.   Vraví sa mu aj evanjelista Starého zákona. Stačí si prečítať úryvok z knihy proroka Izaiáša, ktorý sa číta pri dnešnom eucharistickom slávení a ihneď pochopíme, prečo sa mu dostalo takého pomenovania ( Iz 41, 13-20).  Do týchto náročných dní …

Čítajte ďalej »

Fantastická vynaliezavosť viery ( adventné zamyslenie 6.12.2021)

Určite nás trápi, ak niekto z našich blízkych odmieta modlitbu, spoveď i samotnú sv.omšu, ak je ľahostajný k osobe Pána Ježiša. Možno nás aj zarmucuje situácia veľkého množstva ľudí, ktorí Ježiša nepoznajú, neveria v neho a zúfalo potrebujú uzdravenie. Túžime, aby sa takí ľudia s Ježišom stretli, lebo len On môže uzdraviť nás a čokoľvek v nás. Štyria …

Čítajte ďalej »

Naozaj sme tak chudobní?  ( adventné zamyslenie, sobota 4.12.2021)

Za všetko musíme zaplatiť, či už peniazmi alebo námahou, nič nám nik nedá zadarmo. Koľkí takto uvažujú? Naozaj nie je nič, čo sme dostali a dostávame zadarmo? Samozrejme, že je. Láska. Ľudská a najmä tá Božia. Dostávame ju zdarma a ak sa ňou napĺňame, máme ju rozdávať iným, samozrejme nezištne.  Zadarmo ste dostali, …

Čítajte ďalej »