Aktuálne správy
Domov / Aktuálne / Zabezpečenie ochrany osobných údajov farnosťou

Zabezpečenie ochrany osobných údajov farnosťou

Rímskokatolícka cirkev farnosť Merašice zabezpečuje ochranu osobných údajov v zmysle

záväzných predpisov Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou

v Slovenskej republike.

Príslušný dokument je publikovaný na webovom sídle zodpovednej osoby:

Konferencia biskupov Slovenska
Kapitulská 11
P.O.BOX 113
814 99 Bratislava

IČO: 00684325

DIČ: 2020804841
www.gdpr.kbs.sk
 Klik na odkaz:  https://gdpr.kbs.sk/obsah/sekcia/h/cirkev/p/zavazne-predpisy-rkc

O správca farnosti

pozri tiež

Celodenná poklona v piatok 17.5.2024

Celodenná eucharistická poklona bude v piatok 17.5.2024 od 9.00- 17.00.  Zapísať sa na jednotlivé hodiny …