Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 26.6.2022

Farské oznamy 26.6.2022

FARSKÉ OZNAMY
Na 13.nedeľu v cezročnom období 26. 6. 2022

pondelok
27. 6. 2022 liturgický kalendár: féria
18.00 Merašice + Pavlína Strešíková

utorok
28. 6. 2022 Liturgický kalendár: sv. Ireneja, bskupa,, spomienka
18.00 Biskupová za farníkov

streda
29. 6. 2022 liturgický kalendár: Sv. PETRA A PAVLA, apoštolov, slávnosť
17.00 Kapince + Pavol a Mária Adamcoví,Alena,Anna a Miroslav
18.00 Merašice + z rodiny Golejovej a Košťálovej

štvrtok
30.6. 2022 liturgický kalendár:féria

Piatok
1. 7. 2022 liturgický kalendár: féria
18.00 Merašice + rod.Pogádyovú a Kováčovú a z živú rodinu

Sobota
2.7.2022 liturgický kalendár: Návšteva Preblahoslavenej Panny Mária, sviatok
8.00 Merašice + Ján Ondrejka,syn Ján,+Miloš, Michal a rodičia

Nedeľa
3.7.2022 Liturgický kalendár: Štrnásta nedeľa v cezročnom období
8.00 Biskupová + Imrich a Katarína Kupcoví
9.30 Kapince + Imrich a apolónia Lipovskí
11.00 Merašice za farníkov

• Dnes možno milodarom prispieť na zbierku na apoštolské diela Sv.Otca. Pán Boh zaplať.
SPOVEDANIE v týždni: hodinu pred sv. omšami, chorých v piatok dopoludnia.
Slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov, je cirkevne prikázaná ( možnosť získať odpustky za zbožné používanie nábož.predmetov požehnaných pápežom alebo biskupom…).
Arcidiecézne stretnutie rodín Rodina na ceste k svätosti: sobota 2.7. v Križovanoch nad Dudváhom ( program začína o 14.00).
Slovníček Malý misionár s nálepkami na nedele pre deti ( na budúci šk.rok) si možno objednať v sakristii.
Záujemcovia o púť do portugalskej Fatimy na výročie mariánskych zjavení 13.5.2023 ( letecky) sa môžu už zapisovať v sakristii. Podrobnejšie informácie osobne pri prihlasovaní. Púť možno propagovať a ponúkať aj iným.
• Informácie o hospodárení farnosti: Farnosť hospodári bez dlhov. Pokiaľ ide o príjmy zo zvončeka, postupne klesajú, čo odzrkadľuje demografický vývoj a zrejme aj postupne zhoršujúcu sa ekonomickú situáciu. Vývoj nik z nás nevie odhadnúť, nateraz platí, že z riadnych príjmov utiahneme réžiu. Pokiaľ ide o mimoriadne výdavky a hospodárske aktivity za posledné obdobie: V Biskupovej výmena strešnej krytiny kostola, dlžoba žiadna, v blízkom období neplánujeme veľké opravy, výhľadovo budeme riešiť orezávanie drevín okolo kostola a na cintoríne. Kapince: výmena dreveného obkladu pod vonkajšou rímsou kostola, výmena skrutiek na streche kostola, v blízkych dňoch oprava omietky schodov vedúcich na chórus. V dlhodobom horizonte realizácia jednoduchého náteru vonkajšej fasády ( na komplexnú opravu vonkajšej fasády ako aj na komplexnú výmenu strešnej krytiny nie je dostatok financií a pri súčasnom počte aktívnych veriacich nie je ani ekonomická sila- úbytok veriacich je najväčší práve v Kapinciach- úmrtia pribúdajú ale počty ľudí v  kostole nie). Merašice: nákup materiálu na výmenu strešnej krytiny farského kostola. Termín opravy bude závisieť od dostatku financií. Polovicu vyzbierali- darovali veriaci. Z biskupského úradu napriek moje písomnej urgencii stále neprišla odpoveď, či nám poskytnú potrebnú pôžičku. Farnosť nesmie inak brať žiadne pôžičky ani založiť cirkevný majetok. Nateraz to vypadá tak, že budeme musieť s Božou pomocou uskutočniť ďalšie zbierky ( prvá už na jeseň), nakoľko oprava strechy farského kostola je našou hospodárskou prioritou a technický stav si túto opravu nutne vyžaduje. Opätovne týmto ďakujem veriacim za ich finančné dary. Sme počtom malá farnosť a hoci pomaly, ale predsa len krôčik za krôčikom postupne sa nutné veci riešia s Božou pomocou. Dôležité ale je sa modliť za potrebnú Božiu pomoc aj v hospodárskej oblasti, lebo mám pocit, že na toto sa, okrem zopár výnimiek, zabúda a sami dobre vieme, že bez Božieho požehnania márne naše namáhania…

 

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 2.6.2024

FARSKÉ OZNAMY na 9.nedeľu v cezročnom období 2. 6. 2024   Pondelok 3. 6. 2024 …