Aktuálne správy
Domov / Farské oznamy / Farské oznamy 22.1.2023

Farské oznamy 22.1.2023

FARSKÉ OZNAMY
Na Tretiu nedeľu v cezročnom období 22. 1. 2023

pondelok
23. 1. 2023 liturgický kalendár: féria
14.00 Kapince pohrebná sv.omša
17.00 Merašice + rod.Anton a Mária Kupcoví,st.rod.Pekaroví,Dubeňoví,Kupcoví,Veselí

utorok
24. 1. 2023 Liturgický kalendár: sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
17.00 Merašice + Mária Majgotová

streda
25. 1. 2023 Liturgický kalendár: Obrátenie sv.Pavla , apoštola, sviatok
17.00 Biskupová + Andrej a za duše v očistci

štvrtok
26.1. 2023 liturgický kalendár: sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka
17.00 Biskupová + Ľudovít a Mária Kupcoví

Piatok
27. 1. 2023 liturgický kalendár: féria
17.00 Merašice + z rod.Konečnej- Michal,Jolana,Alojzia,Ľubomír

Sobota
28.1.2023
liturgický kalendár: Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Nedeľa
29.1.2023 Liturgický kalendár: Štvrtá nedeľa v cezročnom období
8.00 Biskupová + Viliam Kupec a + z rodiny
9.30 Kapince + Milan Nedelka
11.00 Merašice za farníkov

• Dnes možno milodarom podporiť cirkevné školstvo v našej arcidiecéze.
• Do 25.januára pokračuje Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov..
• V rámci dnešnej Nedele Božieho slova by som vám rád niekoľkými slovami predstavil, ukázal a odporučil Yucat Bibliu pre mladých ( a nie len pre nich)… ( nasleduje ukážka a základné info). Zároveň chcem pripomenúť, že v predajniach SSV sú v predaji žalmy, rsp. Kniha žalmov.
• Na dnešnú nedeľu Božieho slova by som sa rád poďakoval všetkým lektorom našej farnosti za ich službu. Je to veľká česť prepožičať svoje ústa ohlasovaniu Božieho slova v liturgickom zhromaždení. Zároveň by som prosil aj ďalších záujemcov.
• Energetické okienko. Vyúčtovanie energií jednotlivých kostolov za r.2022 vyzerá nasledovne…Zároveň oznamujem, že na základe našej ročnej spotreby sú všetky odberné miesta našej farnosti zaradené do skupiny regulovaných subjektov, to znamená, že každé odberné miesto dostane nové preddavkové faktúry.
Zmeny vo farskom kostole:
Lektori budú čítavať aj pri sv.omšiach v týždni na základe mesačného rozpisu. ( konkrétne na najbližšom spoločnom stretnutí lektorov. Zároveň lektorov prosím, aby prišli hneď po sv.omši na krátku poradu do sakristie)
Upratovanie kostola. Pri východoch kostola máte písomné návrhy na jednotlivé skupiny, prosím, venujte im pozornosť a zmeny hláste u mňa v sakristii. Hlavne si treba zapamätať číslo skupiny, do ktorej patríte, lebo čísla skupín sa budú už vyhlasovať vo farských oznamoch. Zoznam skupín bude nastálo aj v sakristii. Skupina sa bude môcť sama rozhodnúť, kedy prídu členovia upratovať, či v piatok večer alebo v sobotu ráno, prípadne inokedy ( podľa toho, ako budú môcť). Kľúč si vyzdvihnú v sakristii a tam ho aj odovzdajú.Tí, ktorí nemôžu upratovať, nech sa sami rozhodnú pre formu pomoci kostolu. Zároveň prosím, aby ste ( nakoľko je to možné) na upratovanie vodili aj väčšie deti, aby si postupne tieto veci aj osvojili
– Kvetinovú výzdobu kostola prosím konzultovať s p.E.Konečnou alebo so mnou.

 

O správca farnosti

pozri tiež

Farské oznamy 2.6.2024

FARSKÉ OZNAMY na 9.nedeľu v cezročnom období 2. 6. 2024   Pondelok 3. 6. 2024 …